Ammatillisen kuntoutusselvityksen toteuttaminen lomakausina

Palveluntuottajan tulee huolehtia siitä, että ammatillinen kuntoutusselvitys toteutuu palvelukuvauksessa määriteltyjen aikarajojen puitteissa lomakausista huolimatta.

Palveluntuottaja aloittaa ammatillisen kuntoutusselvityksen mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään 2 kuukauden kuluessa siitä, kun kuntoutuspäätös ja siihen liittyvät asiakirjat ovat saapuneet palveluntuottajalle.