CORE-OM-mittari käyttöön kuntoutuspsykoterapiassa 1.5.2021

Kuntoutuspsykoterapian vaikuttavuutta arvioidaan jatkossa psykoterapian vaikuttavuuden arviointiin kehitetyllä CORE-OM-mittarilla.
Kuntoutuspsykoterapian vaikuttavuuden arvioinnissa otetaan käyttöön maksuton CORE-OM-mittari 1.5.2021. Se on kehitetty ja validoitu psykoterapian vaikuttavuuden arviointiin.
Asiakkaan vastauksiin perustuvan mittarin avulla voidaan arvioida mm. potilaan subjektiivista hyvinvointia ja terapian vaikuttavuutta. Mittaustulokset huomioidaan Kelassa osana terapiapalautetta.
Mittaus tehdään terapian alussa, jatkoa haettaessa ja lopussa.  Ennen 1.5.2021 alkaneen terapiajakson alkumittaus tehdään heti toukokuun alussa ja loppumittaus terapiajakson päättyessä. Jos terapiajaksoa on jäljellä alle 6 kk, ei mittausta edellytetä kyseisellä terapiajaksolla.
Nuoren terapiaan liittyvistä omaisten ohjauskäynneistä ei tehdä mittausta.

Näin käytät CORE-OM-mittaria

  1. Tulosta asiakkaalle kyselylomake  verkosta thl.fi (pdf) tai mielenterveystalo.fi.   
  2. Laske vastauksien perusteella saadut pisteet. Voit hyödyntää pisteiden laskemisessa Mielenterveystalon materiaalipankissa, ammattilaisten osiossa olevaa CORE-OM-lomaketta.  ”Laske”-painike pisteyttää lomakkeelle kirjatut vastaukset automaattisesti. Lomakkeelle ei tarvitse kirjata pisteiden lisäksi mitään muuta tietoa asiakkaasta tai palveluntuottajasta eivätkä pisteet tallennu automaattisesti mihinkään.
  3. Kirjaa pistemäärä. Mittauksista saadut kliiniset pistemäärät kirjataan terapiapalautelomakkeelle KU 138. Mittauksissa käytettyjä lomakkeita ei liitetä terapiapalautteeseen.

Kliininen pistemäärä on osa terapiapalautetta, ja Kela huomioi sen osana kokonaisuutta käsitellessään asiakkaan mahdollista jatkoterapiahakemusta.  

Lue lisää:

Lisätietoja CORE-OM-mittarista ja sen käytöstä, tulosten arvioinnista ja asiakkaan ohjaamisesta löytyy (THL) TOIMIA-tietokannasta (thl.fi).