Kela kilpailuttaa vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen ryhmäterapiat

Kela kilpailuttaa vaativana lääkinnällisenä kuntoutuksena toteutettavat ryhmäterapiat kaikissa vakuutuspiireissään. Uuden sopimuskauden mukaiset palvelut alkavat 1.1.2022.

Kela kilpailuttaa erikseen lapsille ja nuorille tarkoitetut ryhmäterapiat ja aikuisten ryhmäterapiat. Kilpailutukset koskevat seuraavia suomenkielisiä ryhmäterapiapalveluita:

  • allasterapia
  • fysioterapia
  • musiikkiterapia
  • neuropsykologinen kuntoutus
  • puheterapia
  • psykoterapia
  • toimintaterapia.

Ruotsinkieliset ryhmäterapiat hankitaan tarvittaessa suorahankintana.

Hankintailmoitukset on julkaistu Hilmassa (www.hankintailmoitukset.fi), ja hankittavien palveluiden tarjousmateriaalit on julkaistu kokonaisuudessaan Hanki-palvelussa (www.hanki-palvelu.fi). 

Palveluntuottajat valitaan laadun perusteella

Hankinnat toteutetaan käänteisenä kilpailutuksena. Se tarkoittaa, että Kela on määrittänyt ryhmäterapiasta maksettavat hinnat ja palveluntuottajat valitaan vertailemalla tarjousten laatua. Tarjousten laadun arvioinnissa painotetaan terapeuttien kokemusta ryhmien ohjaamisessa, pitkiä ja lyhyitä lisä- ja täydennyskoulutuksia sekä työkokemusta.

Kilpailutuksen valmistelussa käytiin markkinavuoropuhelu

Kilpailutuksen valmistelussa on käyty kattavasti markkinavuoropuhelua eri terapiamuotoja edustavien järjestöjen kanssa pyytämällä kommentteja mm. käänteisestä kilpailutuksesta, laadun määrittelystä ja palvelujen hinnoittelusta. Markkinavuoropuhelussa esiin tuotuja näkökulmia on huomioitu palvelukuvauksessa sekä tarjouspyyntömateriaalissa.  

Yksilöterapioiden tarjouskilpailut järjestetään vuonna 2022

Vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen yksilöterapioiden tarjouskilpailut järjestetään vuonna 2022. Kela tiedottaa yksilöterapiatarjouskilpailujen järjestämisestä myöhemmin.