Kela korvaa koronatilanteesta aiheutuvien ylimääräisten majoittumisen sekä suojautumisen ja hygienian kustannuksia 1.4.–31.5.2022

Kela jatkaa koronatilanteesta aiheutuvien ylimääräisten yhden hengen huoneessa majoittumisen sekä suojautumisen ja hygienian kustannusten korvaamista 1.4.-31.5.2022.

Kela on antanut aiemmin tiedotteita koronatilanteesta aiheutuvien ylimääräisten kustannusten korvaamisesta. Löydät aiemmat tiedotteet  Julkaistut koronatiedotteet kuntoutuksen palveluntuottajille –verkkosivulta.

Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain (566/2005) 14 §:n perusteella Kela korvaa kuntoutuspalvelun tuottajalle kuntoutuksesta aiheutuvat tarpeelliset ja kohtuulliset kustannukset. Tällä tiedotteella jatketaan ja ohjeistetaan koronasta aiheutuvien ylimääräisten kustannusten korvaamista.

Kela jatkaa 1.4.2022-31.5.2022 seuraavien koronatilanteesta aiheutuvien lisäkustannusten korvaamista:

 • asiakkaan yhden hengen huoneessa majoittumisesta aiheutuvat kustannukset (koskee kaikkia kuntoutuspalveluja, joissa on majoitus tai majoitusmahdollisuus)
  • Kela ei velvoita palveluntuottajaa järjestämään asiakkaalle yhden hengen huonetta, sillä palveluntuottajien kapasiteetti majoituksen järjestämisestä vaihtelee.  
 • suojautuminen ja hygienia

Kela ei enää korvaa erityisjärjestelyistä aiheutuvia kustannuksia 31.12.2021 jälkeen.

Kelan päätös ylimääräisten kustannusten korvaamisesta on tehty 31.5.2022 saakka. Kela seuraa koronatilanteen kehittymistä ja arvioi jatketaanko kustannusten korvaamista 31.5.2022 jälkeen.

Lisäohjeita laskuttamisesta

Ota nämä asiat huomioon, kun laskutat ylimääräisiä kustannuksia (majoitus sekä suojaus ja hygienia) Kelalta:

 • Ylimääräisiä kustannuksia voi laskuttaa vain, jos asiakkaan kuntoutus tai osa kuntoutuksesta on toteutunut korvausjakson aikana.
 • Kela korvaa kustannusluokkien majoitus, suojautuminen ja hygienia mukaisia ylimääräisiä kustannuksia per käyntikerta/tapaaminen tai per vuorokausi/yöpymisvuorokausi. 
 • Kela ei korvaa ylimääräisiä kustannuksia niiltä vuorokausilta tai käyntikerroilta/tapaamisilta, jotka ovat toteutuneet etäkuntoutuksena. 
 • Kela korvaa ainoastaan asiakkaasta (kuntoutuja) aiheutuvia ylimääräisiä kustannuksia. Kela ei korvaa kuntoutukseen osallistuneen omaisen tai läheisen ylimääräisiä kustannuksia.
 • Kela ei korvaa kuntoutusta edeltävältä päivältä hygienian ja suojauksen kustannuksia tilanteessa, jossa asiakas saapuu kuntoutusta edeltävänä päivänä palveluntuottajan tiloihin.

Korvattavien ylimääräisten kustannusten määrä

Vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen terapiat (yksilö- ja ryhmäterapiat)

Fysioterapia, toimintaterapia, allasterapia, ratsastusterapia, puheterapia, musiikkiterapia, kuvataideterapia ja neuropsykologinen kuntoutus

 • suojautuminen ja hygienia: 3 euroa/asiakas/terapiakäynti

Musiikkiterapiassa korvataan arvonlisäverovelvolliselle palveluntuottajalle ylimääräisten korvausten osalta myös niihin liittyvä arvonlisävero. Arvonlisävero ei sisälly tiedotteessa ilmoitettuihin korvausmääriin, joten palveluntuottaja voi lisätä sen näissä tilanteissa laskuttajan toimesta.

Korvaus maksetaan palveluntuottajan toimitiloissa ja kotikäyntinä tehdyistä käyntikerroista sekä verkostokäynneistä.

Psykoterapia vaativana lääkinnällisenä kuntoutuksena

 • suojautuminen ja hygienia: 2 euroa/asiakas/terapiakäynti

Korvaus maksetaan sekä palveluntuottajan toimitiloissa että kotikäyntinä tehdyistä käyntikerroista ja verkostokäynnistä.

Harkinnanvarainen neuropsykologinen kuntoutus

 • suojautuminen ja hygienia: 3 euroa/asiakas/terapiakäynti

Vaativa lääkinnällinen kuntoutus: kurssit majoituksella ja moniammatillinen yksilökuntoutus

 • majoitus: 45 euroa/asiakas/yöpymisvuorokausi
 • suojautuminen ja hygienia: 13 euroa/asiakas/kuntoutusvuorokausi
 • suojautuminen ja hygienia: 6 euroa/asiakas/asiantuntijan käyntikerta

Harkinnanvarainen kuntoutus: kurssit majoituksella sekä kurssit ilman majoitusta ja moniammatillinen yksilökuntoutus

 • majoitus: 45 euroa/asiakas/yöpymisvuorokausi
 • suojautuminen ja hygienia: 11 euroa/asiakas/kuntoutusvuorokausi
 • suojautuminen ja hygienia: 6 euroa/asiakas/yksilöllinen tai ryhmämuotoinen käyntikerta, asiantuntijan käyntikerta

LAKU-perhekuntoutus

 • majoitus: 45 euroa/asiakas/yöpymisvuorokausi
 • suojautuminen ja hygienia: 3 euroa/asiakas/tapaaminen
 • suojautuminen ja hygienia: 11 euroa/asiakas/vrk kuntoutusviikonloppuna

Oma väylä -kuntoutus

 • suojautuminen ja hygienia: 3 euroa/asiakas/tapaaminen

NUOTTI-valmennus

 • suojautuminen ja hygienia: 3,72 euroa (sis. alv 24 %, 0,72 euroa) /asiakas/käyntikerta

Ammatillinen kuntoutusselvitys, Ammatillinen TAITO-kurssi (vuonna 2021 alkaneet kurssit), ja KIILA-kuntoutus (yksilöpalvelu ja kurssipalvelu)

 • majoitus: 45 euroa/asiakas/yöpymisvuorokausi
 • suojautuminen ja hygienia: 6 euroa/asiakas/vrk
 • suojautuminen ja hygienia: 6 euroa/asiakkaan tai asiantuntijan käyntikerta
  • TAITO-kurssissa korvausta suojauksesta ja hygieniasta ei makseta muualla kuin palveluntuottajan omissa tiloissa toteutuvan työharjoittelun ajalta. Kun palveluntuottaja tekee työpaikkakäynnin työharjoittelun aikana, korvataan 6 euroa/käyntikerta

Työllistymistä edistävä ammatillinen kuntoutus (TEAK) ja TAITO-kuntoutus (vuonna 2022 alkava palvelu)

 • majoitus: 49,50 euroa (sis. alv 10%, 4,50 euroa)/asiakas/yöpymisvuorokausi
 • suojautuminen ja hygienia: 7,44 euroa (sis. alv 24 %, 1,44 euroa)/asiakas/vrk
 • suojautuminen ja hygienia: 7,44 euroa (sis. alv 24 %, 1,44 euroa)/asiakkaan tai asiantuntijan käyntikerta
  • Korvausta suojauksesta ja hygieniasta ei makseta muualla kuin palveluntuottajan omissa tiloissa toteutuvan työharjoittelun ajalta. Kun palveluntuottaja tekee työpaikkakäynnin työharjoittelun aikana, korvataan 7,44 euroa (sis. alv 24%, 1,44 euroa)/käyntikerta

Miten ylimääräiset kustannukset laskutetaan

Laskuta Kelasta edellä esitetyn mukaisesti ylimääräiset kustannukset tavanomaisen asiakaskohtaisen laskutuksen yhteydessä. Lisää tilityksessä asiakaskohtaiselle laskulomakkeelle (KU203, KU201 tai KU205) koronasta aiheutuvat ylimääräiset kustannukset eriteltynä seuraavilla hintalajeilla:

 • Korona, majoitus
 • Korona, suojaus

1. Esimerkki laskutuksesta, kun palvelu päättyy toukokuussa 2022. Asiakkaan viimeinen sairausryhmäkohtaisen kuntoutuskurssin viimeinen jakso (5 vrk) on toteutunut toukokuussa. Asiakas majoittuu 1 hengen huoneessa koronasta aiheutuvasta syystä. Palveluntuottaja laskuttaa asiakaskohtaisen laskutuksen yhteydessä:

 • Korona, majoitus 4 vrk x 45 euroa, yht. 180 euroa 
 • Korona, suojaus 5 vrk x 11 euroa, yht. 55 euroa

2. Esimerkki laskutuksesta, kun palvelu jatkuu toukokuun jälkeen
Asiakkaan terapia on ollut käynnissä 1.5.2021 alkaen ja jatkuu edelleen. Terapia toteutuu kerran viikossa tiistaisin. Toukokuussa 2022 on 5 tiistai-päivää. Palveluntuottaja laskuttaa kuukausittaisen asiakaslaskutuksen yhteydessä:

 • Korona, suojaus 5 krt x 3 euroa, yht. 15 euroa

Erityisjärjestelyistä aiheutuvia kustannuksia ei voi enää laskuttaa.

Laskuta kuntoutuskustannukset pääsääntöisesti 2 kuukauden kuluessa kuntoutuksen toteutuksesta. Jos lisäkorvausten laskutusaika ylittää normaalin laskutusajan, lisää laskuun/tilityslomakkeelle laskutuksen viivästymisen syy. Kela joustaa perustellusta syystä lisäkorvausten laskutusajassa.

Kuntoutuspsykoterapia

Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain 14.2 §:n mukaan kuntoutuspsykoterapiasta aiheutuneista kustannuksista korvataan kuntoutujalle enintään vahvistetun korvaustason mukainen määrä. Kela korvaa kuntoutuspsykoterapiaa valtioneuvosten asetuksella (Valtioneuvoston asetus kuntoutuspsykoterapian korvaustasosta 10.12.2015/1469) vahvistetun enimmäismäärän mukaan, jonka vuoksi kuntoutuspsykoterapian ylimääräisiä kustannuksia ei voida korvata.