Kela korvaa kuntoutuksen palveluntuottajille koronatilanteesta aiheutuvia ylimääräisiä kustannuksia

Koronavirustilanne on aiheuttanut palveluntuottajille ylimääräisiä kustannuksia kuntoutuksen toteutuksessa. Kela on selvittänyt tilanteesta aiheutuneita ylimääräisiä kustannuksia palveluittain ja ottanut huomioon mm. THL:n, AVI:n sekä STM:n antamat koronaohjeistukset.

Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain (566/2005) 14 §:n perusteella Kela korvaa kuntoutuspalvelun tuottajalle kuntoutuksesta aiheutuvat tarpeelliset ja kohtuulliset kustannukset.  

Kela korvaa koronavirustilanteesta aiheutuvia kohtuullisia ylimääräisiä kustannuksia palveluntuottajille. Korvaukset eivät koske kuntoutuspsykoterapiaa, jonka korvaustaso on määritetty valtioneuvoston asetuksella (1469/2015).  Muiden kuntoutuspalvelujen osalta Kela korvaa ylimääräisiä kustannuksia alla listatuista kustannusluokista seuraavilta ajanjaksoilta:

 • Ruokailu
  • 1.6.–31.7.2020
 • Majoitus
 • Suojautuminen ja hygienia
  • 1.6.–30.9.2020
 • Erityisjärjestelyistä aiheutuneet kustannukset (esimerkiksi palveluiden ja asiakkaan kuntoutuksen uudelleen aikatauluttamiseen liittyvä työ sekä sidosryhmäyhteistyö ja tiedottaminen)
  • 1.6.–30.9.2020
  • Erityisjärjestelyjä koskevat kustannukset laskutetaan kertakorvauksena asiakaskohtaisen laskutuksen yhteydessä syyskuussa.

Kela arvioi ja ilmoittaa ennen korvausajanjaksojen päättymistä, jos ylimääräisten kustannusten korvaamista jatketaan tässä ilmoitettujen aikajaksojen jälkeen.

Ota nämä asiat huomioon, kun laskutat ylimääräisiä kustannuksia Kelalta:

 • Ylimääräisiä kustannuksia voi laskuttaa vain, jos asiakkaan kuntoutus tai osa kuntoutuksesta on toteutunut korvausjakson aikana.
 • Kela korvaa kustannusluokkien ruokailu, majoitus, suojautuminen ja hygienia mukaisia ylimääräisiä kustannuksia per käyntikerta tai per vuorokausi. Erityisjärjestelyistä aiheutuneet kustannukset maksetaan asiakaskohtaisesti (kuntoutuja) kertakorvauksena.
 • Kela ei korvaa ylimääräisiä kustannuksia niiltä vuorokausilta tai käyntikerroilta, jotka ovat toteutuneet etäkuntoutuksena. Jos kuntoutus on toteutunut aikajaksolla 1.6.–30.9.2020 ainoastaan etäkuntoutuksena, ei myöskään erityisjärjestelyistä aiheutuneita kustannuksia korvata.
 • Kela korvaa ainoastaan asiakkaan (kuntoutuja) ylimääräisiä kustannuksia. Kela ei korvaa kuntoutukseen osallistuneen omaisen tai läheisen ylimääräisiä kustannuksia.

Korvattavien ylimääräisten kustannusten määrä

Vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen terapiat (yksilö- ja ryhmäterapiat)

Fysioterapia, toimintaterapia, allasterapia, ratsastusterapia, puheterapia, musiikkiterapia, kuvataideterapia ja neuropsykologinen kuntoutus

 • suojautuminen ja hygienia: 3 euroa/asiakas/terapiakäynti
 • erityisjärjestelyistä aiheutuneet kustannukset: 18 euroa/asiakas, laskutetaan yhdellä kertaa syyskuussa

Korvaus maksetaan sekä palveluntuottajan toimitiloissa että kotikäyntinä tehdyistä käyntikerroista.

Psykoterapia vaativana lääkinnällisenä kuntoutuksena

 • suojautuminen ja hygienia: 2 euroa/asiakas/terapiakäynti
 • erityisjärjestelyistä aiheutuneet kustannukset: 18 euroa/asiakas, laskutetaan yhdellä kertaa syyskuussa

Korvaus maksetaan sekä palveluntuottajan toimitiloissa että kotikäyntinä tehdyistä käyntikerroista.

Harkinnanvarainen neuropsykologinen kuntoutus

 • suojautuminen ja hygienia: 3 euroa/asiakas/terapiakäynti
 • erityisjärjestelyistä aiheutuneet kustannukset: 18 euroa/asiakas, laskutetaan yhdellä kertaa syyskuussa

Sairausryhmäkohtaiset kurssit ja moniammatillinen yksilökuntoutus

Vaativa lääkinnällinen kuntoutus: laitosmuotoiset kurssit ja moniammatillinen yksilökuntoutus

 • suojautuminen ja hygienia: 13 euroa/asiakas/laitos- tai avovuorokausi
 • suojautuminen ja hygienia: 6 euroa/asiakas/asiantuntijan käyntikerta
 • ruokailu: 2 euroa/asiakas/vrk
 • erityisjärjestelyistä aiheutuneet kustannukset: 33 euroa/asiakas, laskutetaan yhdellä kertaa syyskuussa

Harkinnan varainen kuntoutus: laitosmuotoiset ja avomuotoiset kurssit ja moniammatillinen yksilökuntoutus

 • suojautuminen ja hygienia: 11 euroa/asiakas/laitos- tai avovuorokausi
 • suojautuminen ja hygienia: 6 euroa/asiakas/yksilöllinen tai ryhmämuotoinen käyntikerta, asiantuntijan käyntikerta
 • ruokailu: 2 euroa/asiakas/vrk tai käyntikerta
 • erityisjärjestelyistä aiheutuneet kustannukset: 33 euroa/asiakas, laskutetaan yhdellä kertaa syyskuussa

LAKU-perhekuntoutus

 • suojautuminen ja hygienia: 3 euroa/asiakas/tapaaminen
 • suojautuminen ja hygienia: 11 euroa/asiakas/vrk kuntoutusviikonloppuna
 • ruokailu: 2 euroa/asiakas/vrk kuntoutusviikonloppuna
 • erityisjärjestelyistä aiheutuneet kustannukset: 33 euroa/asiakas, laskutetaan yhdellä kertaa syyskuussa

NUOTTI-valmennus

 • suojautuminen ja hygienia: 3,72 euroa (sis. alv 24 %, 0,72 euroa)/asiakas/käyntikerta
 • erityisjärjestelyistä aiheutuneet kustannukset: 49,60 euroa (sis. alv 24 %, 9,60 euroa)/asiakas, laskutetaan yhdellä kertaa syyskuussa

Ammatillinen kuntoutusselvitys, Ammatillinen TAITO-kuntoutuskurssi ja KIILA-kuntoutus (yksilöpalvelu ja kurssipalvelu)

 • suojautuminen ja hygienia: 6 euroa/asiakas/vrk
 • suojautuminen ja hygienia: 6 euroa/asiakkaan tai asiantuntijan käyntikerta
  • Taito-kursseissa korvausta suojauksesta ja hygieniasta ei makseta muualla kuin palveluntuottajan omissa tiloissa toteutuvan työharjoittelun ajalta. Kun palveluntuottaja tekee työpaikkakäynnin työharjoittelun aikana, korvataan 6 euroa/ käyntikerta
 • ruokailu: 2 euroa/asiakas/ vrk tai käyntikerta
  • Taito-kursseissa tilanteessa, jossa ravinnon korvaus maksetaan asiakkaalle itselleen, ruokailun lisäkorvausta ei korvata.
 • erityisjärjestelyistä aiheutuneet kustannukset: 40 euroa/asiakas, laskutetaan yhdellä kertaa syyskuussa.
  • Taito-kurssien erityisjärjestelyistä aiheutuneita kustannuksia voi laskuttaa, vaikka korvausajalla olisi toteutunut vain työharjoittelu.

Työllistymistä edistävä ammatillinen kuntoutus (TEAK)

 • suojautuminen ja hygienia: 7,44 euroa (sis. alv 24 %, 1,44 euroa)/asiakas/vrk
 • suojautuminen ja hygienia: 7,44 euroa (sis. alv 24 %, 1,44 euroa)/asiakkaan tai asiantuntijan käyntikerta
  • Korvausta suojauksesta ja hygieniasta ei makseta muualla kuin palveluntuottajan omissa tiloissa toteutuvan työharjoittelun ajalta. Kun palveluntuottaja tekee työpaikkakäynnin työharjoittelun aikana, korvataan 7,44 euroa (sis. alv 24%, 1,44 euroa)/ käyntikerta
 • ruokailu: 2,28 euroa (sis. alv 14 %, 0,28 euroa) /asiakas/ vrk tai käyntikerta
  • Tilanteessa, jossa ravinnon korvaus maksetaan asiakkaalle itselleen, ruokailun lisäkorvausta ei korvata.
 • erityisjärjestelyistä aiheutuneet kustannukset: 49,60 euroa (sis. alv 24 %, 9,60 euroa)/asiakas, laskutetaan yhdellä kertaa syyskuussa
  • Erityisjärjestelyistä aiheutuneita kustannuksia voi laskuttaa, vaikka korvausajalla olisi toteutunut vain työharjoittelu.

Kuntoutuspsykoterapia

 • Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain 14.2 §:n mukaan kuntoutuspsykoterapiasta aiheutuneista kustannuksista korvataan kuntoutujalle enintään vahvistetun korvaustason mukainen määrä. Kela korvaa kuntoutuspsykoterapiaa valtioneuvosten asetuksella (Valtioneuvoston asetus kuntoutuspsykoterapian korvaustasosta 10.12.2015/1469) vahvistetun enimmäismäärän mukaan, jonka vuoksi kuntoutuspsykoterapian ylimääräisiä kustannuksia ei voida korvata.

Miten ylimääräiset kustannukset laskutetaan

Palveluntuottaja voi laskuttaa Kelasta edellä esitetyn mukaisesti ylimääräiset kustannukset tavanomaisen asiakaskohtaisen laskutuksen yhteydessä. Palveluntuottaja lisää tilityksessä asiakaskohtaiselle laskulomakkeelle (KU203, KU201 tai KU205) koronasta aiheutuvat ylimääräiset kustannukset eriteltynä seuraavilla hintalajeilla:

 • Korona, majoitus
 • Korona, suojaus
 • Korona, ravinto
 • Korona, erityisjärjestelyt

Esimerkki:  

Asiakkaan viimeinen sairausryhmäkohtaisen kuntoutuskurssin jakso (5 vrk) on toteutunut heinäkuussa. Palveluntuottaja laskuttaa heinäkuun laskutuksen yhteydessä:

 • Korona, majoitus 4 vrk x 45 euroa, yht. 180 euroa
 • Korona, suojaus 5 vrk x 11 euroa, yht. 55 euroa
 • Korona, ravinto 5 vrk x 2 euroa, yht. 10 euroa

Erityisjärjestelyt laskutetaan kaikkien asiakkaiden ja palveluiden osalta vain kerran/asiakas(kuntoutuja) syyskuussa. Palveluntuottaja laskuttaa syyskuun laskutuksen yhteydessä:

 • Korona, erityisjärjestelyt 33 euroa/asiakas