Kela on julkaissut suomenkielisen yksilöallasterapian tarjouskilpailun eteläisessä vakuutuspiirissä

Kela kilpailuttaa uudelleen vaativana lääkinnällisenä kuntoutuksena yksilöallasterapiaa toteuttavat palveluntuottajat eteläisessä vakuutuspiirissä. Asiakkaiden kuntoutus jatkuu tarjouskilpailujen aikana.  

Markkinaoikeus kumosi keväällä 2019 yksilöallasterapian hankintapäätöksen eteläisessä vakuutuspiirissä.  

Nyt julkaistu kilpailutus koskee suomenkielistä allasterapiaa. Nykyiset allasterapiaa koskevat sopimukset ovat voimassa 30.4.2020 asti. Uusi sopimuskausi on 2.3.2020–31.12.2021. Uusien sopimuksien mukaiset yksilöallasterapiat alkavat 1.5.2020. Asiakkaiden kuntoutus jatkuu tarjouskilpailujen aikana kuntoutuspäätösten mukaisesti.

Ruotsinkielinen allasterapia kilpailutetaan erikseen. Tarjouskilpailu pyritään avaamaan myöhemmin lokakuussa.

Laadun arviointi tarjouskilpailuissa

Yksilöallasterapiaa koskevien tarjousten valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus, jossa hinnan painoarvo on 50 % ja laadun 50 %.  Laadun arvioinnissa painotetaan terapeuttien pitkiä ja lyhyitä lisä- ja täydennyskoulutuksia sekä työkokemusta.

Tarjouskilpailuissa käytetään samaa palvelukuvausta kuin vuoden 2018 kilpailutuksessa. Palvelukuvauksen otsikko on Vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen terapiat 1.1.2019 lukien, päivitetty 14.3.2019.

Kilpailutuksen valmistelussa käyty kattava markkinavuoropuhelu

Yksilöallasterapian tarjouskilpailujen valmistelussa Kela kävi markkinavuoropuhelun Kuntoutusyrittäjät ry:n, Sote Palveluntuottajat ry:n, Suomen Fysioterapeutit ry:n ja Tehy ry:n kanssa tapaamalla heidän edustajiaan ja pyytämällä kommentteja tarjouspyyntö- ja sopimusluonnokseen. Markkinavuoropuhelussa esiin tuotuja näkökulmia on pyritty huomioimaan tarjouspyyntömateriaalissa ja sopimusluonnoksessa.  

Markkinaoikeuden päätöksen vuoksi tarjoajat valitaan puitejärjestelyyn eri tavalla kuin edellisessä kilpailutuksessa. Tarjoajien valinta tehdään kunta- tai kuntaryhmäkohtaisesti. Kuntaryhmiä on muodostettu  tilanteissa, joissa tiedetään, ettei kunnassa ole palvelukuvauksen mukaisia altaita käytettävissä tai allasterapiaa saavia asiakkaita on hyvin vähän. Tavoitteena on saada riittävästi palveluntuottajia jokaiseen kuntaan tai kuntaryhmään. Tarjoajien valinnassa otetaan huomioon se, että valitut palveluntuottajat pystyvät tuottamaan palvelua kuntakohtaisesti ilmoitetuille asiakasmäärille.