Kela uudistaa toimintakyvyn arviointitutkimuksia

Miten kehittäisit nykyisiä toimintakyvyn arviointitutkimuksia? Millaisia haasteita näet niissä nyt ja tulevaisuudessa? Vastaa kyselyymme.  Kartoitamme kyselyllä myös sitä, voivatko palveluntuottajat osallistua toimintakyvyn arviointitutkimusten tekemiseen.

Vastaa kyselyymme, joka koskee Kelan käyttämiä toimintakyvyn arviointitutkimuksia. Kela käyttää toimintakyvyn arviointitutkimuksia, kun se tarvitsee etuushakemuksen ratkaisemiseksi lisätietoja sairauspäivärahaa, työkyvyttömyyseläkettä tai kuntoutustukea hakevan asiakkaan työ- ja toimintakyvystä.

Kela voi lähettää asiakkaan toimintakyvyn arviointitutkimukseen, jos oikeutta etuuteen ei voida arvioida asiakkaan toimittamien lääkärinlausuntojen ja muiden Kelan käytössä olevien lääketieteellisten selvitysten perusteella. Tutkimuksen avulla selvitetään, onko asiakas sairausvakuutus- tai kansaneläkelain tarkoittamalla tavalla työkyvytön. Tällä varmistetaan, että Kelalla on tarvittavat tiedot hakemuksen ratkaisemiseksi.

Nyt avoinna olevaan kyselyyn saatujen vastausten perusteella kehitämme toimintakyvyn arviointitutkimuksia niin, että voimme hyödyntää niitä nykyistä paremmin etuuksien ratkaisutyössä. Kartoitamme kyselyllä myös sitä, voivatko palveluntuottajat osallistua toimintakyvyn arviointitutkimusten tekemiseen.

Tule mukaan kehittämään palvelua ja vastaa kyselyyn viimeistään 15.4.2021.

Palveluntuottajien kilpailutus tulossa

Kela käyttää toimintakyvyn arviointitutkimuksissa sopimuspalveluntuottajia. Tarvitsemme tutkimusten toteuttamista varten osaavan palveluntuottajien verkoston. Palveluntuottajat valitaan tarjouskilpailulla, joka toteutetaan vuoden 2021 aikana.

Lisätietoja: tyokykyhankinnat@kela.fi

Lisätietoja: Toimintakyvyn arviointitutkimukset, palvelukuvaus (pdf)