Kysely Kelan avo- ja laitosmuotoisille kuntoutuspalveluntuottajille (pois lukien vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen terapiapalvelut ja kuntoutuspsykoterapia)

Kela edellyttää, että kuntoutuksen palveluntuottajalla on palvelukuvauksen mukainen vakuutusturva, joka kattaa toiminnan vastuuvakuutuksen, tapaturmavakuutuksen ja potilasvakuutuksen, jos palveluntuottaja harjoittaa terveyden- ja sairaanhoitotoimintaa.

Kela haluaa selvittää kuntoutuksen aikaisen vakuutusturvan kattavuutta ja sitä, ovatko palveluntuottajat joutuneet turvautumaan vakuutukseensa kuntoutuksen aikana tapahtuneen vahingon tai tapaturman vuoksi. Kela hyödyntää kyselyn vastauksia palvelujen sisältöjen kehittämisessä.

Toivomme kuntoutuksen palveluntuottajilta vastauksia lyhyeen kyselyyn, johon vastaaminen vie aikaa vain muutaman minuutin. Kysely toteutetaan anonyyminä, eli vastaajaa ei voida tunnistaa tai yksilöidä vastausten perusteella.

Voitte vastata ajalla 13.8.2019-15.9.2019 kyselyyn.

Kiitos vastauksistanne!