LAKU –perhekuntoutuksen ja Oma väylän hankinnat

Kela järjestää LAKU –perhekuntoutuksen tarjouskilpailun syksyn 2019 aikana.

LAKU –perhekuntoutus on suunnattu 5 – 15-vuotiaille lapsille ja nuorille, joilla on todettu jokin neuropsykiatrinen häiriö. Lisäksi lapsi tai nuori tarvitsee pitkäkestoista ja monimuotoista kuntoutuksellista tukea ja ohjausta, hänellä on arjen toimintakykyä heikentäviä häiriöitä ja mahdollisesti samanaikaisia neuropsykiatrisesta häiriöstä johtuvia käytös- ja tunne-elämän oireita. LAKU-perhekuntoutuksessa asiakkaita ovat kuntoutuspäätöksen saaneen lapsen tai nuoren lisäksi hänen perheensä.

Tarjouspyyntö julkaistaan HILMA-ilmoituskanavalla HILMA: Etusivu. Tarjouskilpailujen julkaisemisen jälkeen tarjousmateriaali löytyy Hanki-palvelusta (www.hanki-palvelu.fi).

Kela valmistelee Oma väylän palvelukuvausta ja palvelu alkaa alustavien arvioiden mukaan vuoden 2020 aikana.

Oma väylä -kuntoutus on moniammatillista kuntoutusta neuropsykiatrisen diagnoosin saaneelle 16-29 vuotiaalle asiakkaalle, joka tarvitsee neuropsykiatrisen oirekuvan vuoksi tukea opintojen käynnistymisessä, opintojen jatkamisessa sekä loppuun saattamisessa ja/tai työelämään siirtymisessä ja siellä selviytymisessä sekä arjen hallintataitojen ja/tai sosiaalisten taitojen kohentamisessa.