Tiedote lasten ja nuorten vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen fysio- ja toimintaterapian palveluntuottajille

Vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen lasten ja nuorten fysio- ja toimintaterapiapalveluita koskeva sopimuskausi alkoi 1.6.2019. Sopimuksen perusteella palveluntuottaja voi tuottaa fysio- ja toimintaterapiapalveluja henkilölle, joka on kuntoutusta hakiessaan alle 18-vuotias.

Lasten ja nuorten fysio- ja toimintaterapian toteutuksessa noudatetaan seuraavaa palvelukuvausta: Kelan terapian palvelukuvaus, Vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen yksilölliset lasten- ja nuorten fysio- ja toimintaterapiat, voimassa 1.5.2019 alkaen.

Sopimuskauden aikana palveluntuottajan on hyvä huomioida seuraavat asiat:

Palveluntuottajan valinta sopimuskauden aikana

Hakemishetkellä alle 18-vuotias asiakas voi valita palveluntuottajan 1.11.2018 alkaen hyväksytyistä fysio- tai toimintaterapiapalveluntuottajista ja 1.6.2019 alkaen hyväksytyistä lasten ja nuorten fysio- tai toimintaterapiapalveluntuottajista.

Asiakas valitsee palveluntuottajan ensisijaisesti oman asuinkuntansa alueelle hyväksytyistä palveluntuottajista. Palveluntuottajan toimitilojen ei tarvitse sijaita asiakkaan asuinkunnassa, vaan terapia voidaan tarvittaessa toteuttaa palveluntuottajan toimitiloissa.

Siinä tilanteessa, ettei asuinkunnan alueella ole hyväksyttyä palveluntuottajaa, voi asiakas valita naapurikunnan alueelle hyväksytyistä palveluntuottajista. Siinä tilanteessa asiakkaan on varmistettava, että palveluntuottaja on valmis tekemään tarvittaessa asiakkaan tarvitsemia kotikäyntejä asiakkaan kotiin tai muuhun arkiympäristöön. Jos palveluntuottajaa ei ole saatavilla myöskään naapurikunnan alueella, ohjataan asiakasta valitsemaan palveluntuottaja ensin maakunnan alueelta. Jos palveluntuottajaa ei ole valittavissa maakunnan alueella, voi asiakas valita palveluntuottajan vakuutuspiirin alueelta.

Asiakkaiden terapian toteutus

Asiakkaan kuntoutuspäätöksestä ilmenee toimenpide, joka asiakkaalle on myönnetty:

 • lasten ja nuorten fysioterapia
 • lasten ja nuorten toimintaterapia
   
 • palveluntuottaja, jolla on sopimus vain lasten ja nuorten fysio- tai toimintaterapiasta, voi toteuttaa terapian vain lasten ja nuorten fysio- tai toimintaterapian palvelukuvauksen mukaisesti
 • palveluntuottaja on nimennyt tarjouksessaan palvelun toteuttavat terapeutit ja terapian voi toteuttaa vain sopimukseen nimetty Kelan hyväksymä terapeutti

Kunta-alue ja kuntien lisääminen

 • Palveluntuottaja on sitoutunut toteuttamaan palvelua kaikissa sen tarjouksessa ilmoitetuissa kunnissa koko sopimuskauden ajan.
 • Palveluntuottajalla ei ole oikeutta toteuttaa palvelua muissa kuin tarjouksissa ilmoitetuissa kunnissa ilman Kelan suostumusta.
 • Jos sopimuskauden alkaessa vakuutuspiirin alueella on laajempi tarve lisätä palveluntuottajakapasiteettia kunnan alueella eikä sitä voida toteuttaa terapeutteja lisäämällä, Kela selvittää hankintalain mukaisia vaihtoehtoja palveluntuottajakapasiteetin lisäämiseksi.

Terapeuttien lisääminen

 • Palveluntuottaja sitoutuu toteuttamaan vähintään tarjoamansa vuosittaisen asiakasmäärän koko sopimuskauden ajan.
 • Terapeuttien määrän lisääminen sopimuskaudella on mahdollista vain Kelan kirjallisella suostumuksella.
 • Palveluntuottaja voi lisätä terapeutteja asiakkaan valinnanvapauden turvaamiseksi, jos palveluntuottajalle hakeutuu enemmän asiakkaita ja tämän vuoksi palveluntuottajalle on tehty asiakaspäätöksiä enemmän kuin palveluntuottajan tarjouksessaan ilmoittama asiakasmäärä on.
 • Terapeutin on täytettävä palvelukuvauksessa asetetut vähimmäisvaatimukset (vähintään 2 vuoden työkokemus lasten ja/tai nuorten fysioterapian/toimintaterapian toteuttamisesta). Lisäksi terapeutteja lisättäessä on varmistettava saman laatutason säilyttäminen tarjoukseen nähden.
 • Terapeuteissa tapahtuneista muutoksista, kuten terapeuttien lisäämisestä, on ilmoitettava lomakkeilla KU51 Fysioterapeutin tiedot - lasten ja nuorten fysioterapeutti ja KU53 Toimintaterapeutin tiedot – lasten ja nuorten toimintaterapeutti.
 • Kelan hyväksyntä on edellytys sille, että palveluntuottaja voi nimetä lisää terapeutteja Kelan palvelun toteuttamiseen.
 • Terapeuttien lisääminen voidaan toteuttaa joko palkkaamalla terapeutti tai tekemällä tämän kanssa alihankintasopimus.

Sijaistus

 • Palvelukuvauksen kohdassa 3.1 on todettu, että palveluntuottaja sopii kuntoutujan kanssa tarvittavista sijaisjärjestelyistä loma-aikoina ja muuna aikana. Sijaisena voi toimia lapsiin ja nuoriin erikoistunut terapeutti (palvelukuvauksen mukainen).
 • Sijaisjärjestelyistä on sovittava Kelan kanssa.

Laskutuslomakkeet

 • Palveluntuottaja laskuttaa lasten ja nuorten terapian aina erikseen terapiamuodoittain erillisillä laskutuslomakkeilla (laskutuslomakkeet KU 203 ja KU 206)

Palveluntuottajan velvollisuus ilmoittaa Kelalle, jos asiakkaiden kuntoutusta ei voida toteuttaa lasten ja nuorten fysio- tai toimintaterapiasopimuksen perusteella

 • Palveluntuottaja on tarjousta antaessaan sitoutunut tuottamaan terapiapalvelua vähintään tarjoamalleen asiakasmäärälle
 • Palveluntuottajan on ilmoitettava välittömästi sähköpostitse Kelalle, jos palveluntuottaja ei voi sillä hetkellä ottaa vastaan uusia lasten ja nuorten fysio- tai toimintaterapia-asiakkaita

Muutoksista ilmoittaminen

 • terapeuttimuutokset ilmoitetaan lomakkeilla KU51 Fysioterapeutin tiedot - lasten ja nuorten fysioterapeutti ja KU53 Toimintaterapeutin tiedot – lasten ja nuorten toimintaterapeutti.
 • tilamuutokset ilmoitetaan lomakkeella KU 52 Vaativa lääkinnällinen kuntoutus - toimitilojen muutos

Vakuutuspiirikohtaiset yhteystiedot

Kaikissa sopimuksiin ja muutoksiin liittyvissä asioissa palveluntuottajien tulee käyttää alla olevia sähköpostisoitteita:

 • Eteläinen vakuutuspiiri: etelainenvp.terapiasopimukset(at)kela.fi
 • Keskinen vakuutuspiiri: keskinenvp.terapiasopimukset(at)kela.fi
 • Läntinen vakuutuspiiri: lantinenvp.terapiasopimukset(at)kela.fi
 • Itäinen vakuutuspiiri: itainenvp.terapiasopimukset(at)kela.fi
 • Pohjoinen vakuutuspiiri: pohjoinenvp.terapiasopimukset(at)kela.fi