Työllistymistä edistävän ammatillisen kuntoutuksen työkokeilu- ja työharjoittelupaikan määritelmän poisto

Työllistymistä edistävän ammatillisen kuntoutuksen (TEAK) palvelukuvaus on päivitetty 27.6.2022.

Päivitys koskee asiakkaan palkatonta/ palkallista työtä TEAK:n työkokeilu- tai työharjoittelupaikassa.

Muutokset palvelukuvauksen sisällössä

Päivityksessä palvelukuvauksesta on poistettu seuraavat kohdat:

Luvusta 3.1.3 työkokeilun toteutus:

  • Huomioitavaa on, että työkokeiluun tarkoitetun työpaikan on oltava määräaikainen, koko- tai osa-aikainen, palkaton ei-työsuhteinen työpaikka.

Luvusta 3.2.3 työhönvalmennuksen toteutus:

  • Työharjoittelupaikka on työn harjoittelemiseen tarkoitettu määräaikainen, koko- tai osa-aikainen, palkaton ei-työsuhteinen paikka.

Palvelukuvauksen sisältöön ei ole tehty muita muutoksia.

Asiakkaan palvelun toteutuminen

Jatkossa asiakkaan työkokeilu- tai työharjoittelupaikka voi olla myös palkallinen.

Muutoksen tavoitteena on mahdollistaa asiakkaan työkokeilun tai työhönvalmennuksen toteutuminen tarpeen mukaan myös palkallisessa työsuhteisessa työkokeilu- tai työharjoittelupaikassa. Asiakkaan työkokeilu tai työharjoittelu voi edelleen toteutua myös palkattomassa ei-työsuhteisessa työkokeilu- tai työharjoittelupaikassa palvelukuvauksen mukaisesti.

Palveluntuottajalle tämä ei aiheuta muutosta palvelun toteuttamiseen.

Kuntoutusraha

Työsopimukseen perustuvan palkkatyön ajalta kuntoutusraha maksetaan yleensä työnantajalle. Lue lisää työnantajan oikeudesta kuntoutusrahaan (Työnantajat osio).