Vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen terapiapalvelujen palveluntuottajat ja Kuntoutuspsykoterapian palveluntuottajat/Serviceproducenter som tillhandahåller terapitjänster inom krävande medicinsk rehabilitering och serviceproducenter som tillhandahåller rehabiliterande psykoterapi

Verohallinto julkaisi 1.4.2019 terveyden- ja sairaanhoidon arvonlisäverotusta koskevan ohjeen.

Kelan järjestämiä ja korvaamia kuntoutuspalveluja koskeva päivitetty ohje koskee pääsääntöisesti 1.7.2019 alkaen.

 1. Terapiakerran hinta:
  Kela ei korvaa terapiakerran hintaan liittyvää arvonlisäveron osuutta, eikä palveluntuottaja voi laskuttaa sitä Kelasta.
 2. Terapiasta aiheutuvien matkakustannusten korvaaminen
  Pyydämme niitä palveluntuottajia, jotka ovat arvonlisäverovelvollisia tarjoamaansa palvelua koskien, huomioimaan seuraavat laskutukseen liittyvät asiat:

Yksilömusiikkiterapia:

Jos palveluntuottaja on tarjoamansa palvelun osalta arvonlisäverovelvollinen, voi hän laskuttaa terapiakäynteihin liittyviin erillisiin matkakorvauksiin (yli 100 kilometriä ylittävä yhdensuuntainen yhdestä terapiakerrasta aiheutuvan kotikäyntimatka) ja verkostokäynteihin liittyvän arvonlisäveron osuuden Kelalta.

Kyse on matkoista, jotka korvataan verohallinnon voimassaolevien kilometrikorvausten mukaisesti.

Kela on päivittänyt muutoksen johdosta laskutuslomaketta KU 203, jossa palveluntuottaja voi eritellä matkakustannuksiin liittyvän arvonlisäveron osuuden.

Kuntoutuspsykoterapia:

Jos palveluntuottaja on tarjoamansa palvelun osalta arvonlisäverovelvollinen, voi hän laskuttaa hoitoneuvotteluun liittyvän matkan osalta myös arvonlisäveron osuuden Kelalta.

Kyse on matkoista, jotka korvataan verohallinnon voimassaolevien kilometrikorvausten mukaisesti.

Kela on päivittänyt muutoksen johdosta laskutuslomaketta KU 205, jossa palveluntuottaja voi eritellä matkakustannuksiin liittyvän arvonlisäveron osuuden.

Serviceproducenter som tillhandahåller terapitjänster inom krävande medicinsk rehabilitering och serviceproducenter som tillhandahåller rehabiliterande psykoterapi

Skatteförvaltningen publicerade 1.4.2019 en anvisning om momsbeskattningen av hälso- och sjukvård.

För rehabiliteringstjänster som ordnas och ersätts av FPA gäller anvisningen i princip från och med 1.7.2019.

 1. Priset för ett terapibesök
  FPA ersätter inte mervärdesskattens (momsens) andel av priset för ett terapibesök och serviceproducenten kan inte fakturera FPA för mervärdesskatten.
 2. Ersättning av resekostnader i samband med terapi
  Vi ber de serviceproducenter som är skyldiga att betala mervärdesskatt på sina tjänster att observera följande gällande faktureringen:

Individuell musikterapi:

Om serviceproducenten är skyldig att betala mervärdesskatt på den tjänst som tillhandahålls, kan serviceproducenten fakturera FPA för den andel av mervärdesskatten som gäller separat ersättning för resor i anslutning till terapibesök (hembesöksresa som företas för ett enda terapibesök och som överstiger 100 km i en riktning) eller nätverksbesök.

Det är fråga om resor som ersätts i enlighet med Skatteförvaltningens gällande kilometerersättningar.

På grund av ändringen har FPA uppdaterat faktureringsblanketten KU 203r (Terapiräkning), så att serviceproducenten kan specificera den andel av mervärdesskatten som gäller resekostnader.

Rehabiliterande psykoterapi:

Om serviceproducenten är skyldig att betala mervärdesskatt på den tjänst som tillhandahålls, kan serviceproducenten fakturera FPA även för mervärdesskattens andel i fråga om resor i anslutning till vårdsamtal.

Det är fråga om resor som ersätts i enlighet med Skatteförvaltningens gällande kilometerersättningar.

På grund av ändringen har FPA uppdaterat faktureringsblanketten KU 205r (Terapiräkning), så att serviceproducenten kan specificera den andel av mervärdesskatten som gäller resekostnader.