Vaativan lääkinnällisen moniammatillisen yksilökuntoutuksen palvelujen tarjouskilpailut ovat käynnissä

Hankittavia suomenkielisiä palveluita seuraavalle sopimuskaudelle ovat:

 • Aikuisen aistivammaisen palvelu
  • näkövamma
  • kuulonäkövamma
 • Aikuisen neurologinen palvelu
  • neurologinen palvelu
  • selkäydinvammaisen palvelu
 • Aikuisen tule- ja reumasairauksien palvelu
 • Aikuisen yleissairauksien palvelu
 • Lapsen ja nuoren aistivammaisen palvelu
  • kuulovamma
  • näkövamma
  • kuulonäkövamma
 • Lapsen ja nuoren yleis- ja neurologinen palvelu

Muutoksena nykyiseen sopimuskauteen Kela ei enää hanki lapsen ja nuoren tule- ja reumasairauksien palvelua seuraavalle sopimuskaudelle. Tämä päätös perustuu palvelun vähäiseen asiakasmäärään ja diagnoosien painottumisen reumasairauksiin, reumahoitojen kehittymiseen ja asiasta käytyyn markkinavuoropuheluun.

Kelan palveluvalikoimassa on edelleen tarjolla moniammatillista kurssimuotoista reumakuntoutusta myös vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen asiakkaille tai asiakkaat voivat hakeutua vaativan moniammatillisen yksilökuntoutuksen lapsen ja nuoren yleis- ja neurologiseen palveluun.

Vaativan lääkinnällisen moniammatillisen yksilökuntoutuksen suomenkielisten palvelujen tarjouskilpailut ovat auki 2.6.2021 klo 13 asti. Hankintailmoitukset on julkaistu Hilmassa (www.hankintailmoitukset.fi), ja hankittavien palveluiden tarjousmateriaalit on julkaistu kokonaisuudessaan Hanki-palvelussa (www.hanki-palvelu.fi).