Tulkkauksen hakeminen ja tilaaminen ulkomaanmatkalle helpottuu 2.1.2020 alkaen

 

Tammikuun alusta alkaen asiakas voi hakea ja tilata tulkkauksen ulkomaanmatkalle samalla hakemuksella.

Jatkossa matkalle ei siis tarvitse enää tehdä erillistä tulkkaustilausta, vaan tulkki välitetään hakemuksessa saatujen tietojen perusteella. Kela ottaa asiakkaaseen yhteyttä, jos lisätietoja tarvitaan.

Aikaisemmin asiakas lähetti ensin hakemuslomakkeen Kelaan. Jos päätös oli myönteinen, hänen piti sen jälkeen vielä erikseen tilata tulkkaus. Tulkkauksen järjestäminen aloitettiin Kelassa vasta tilauksen perusteella.

Muutoksen tavoitteena on sujuvoittaa tulkkauksen järjestymistä hyvissä ajoin ennen matkan alkua. Näin myös matkalle välitetyt tulkit voivat tehdä omat matkajärjestelyt aikaisemmin ja varmistaa mm. omat matkaliput ja majoituksen.

Käytä uutta hakemuslomaketta

Muutoksen yhteydessä hakemuslomake uudistuu. Uusi hakemuslomake julkaistaan kela.fissä 2.1.2020. Vasta tämän jälkeen tehdyt hakemukset käsitellään uudella tavalla.

Lomakkeella asiakas ilmoittaa tarvittavat tiedot, kuten matkan keston, tulkkauksen tarpeen matkan aikana ja tarvittavan tuntimäärän. Kela tarvitsee näitä tietoja, jotta tulkkauspalvelu voidaan myöntää ja järjestää asiakkaalle. Jos hakemuksesta puuttuu tietoja, se voi pidentää hakemuksen käsittelyaikaa.

Kun asiakkaan ulkomaanmatkahakemus on käsitelty, Kela lähettää asiakkaalle päätöksen oikeudesta tulkkauspalvelun käyttöön ulkomaanmatkan aikana. Päätöksessä kerrotaan myös miten palvelu on järjestetty.

Asiakas saa viestillä tiedon kuka tulee matkalle tulkiksi.

Jos matkaan tulee muutoksia, asiakkaan pitää ilmoittaa niistä Kelaan mahdollisimman pian osoitteeseen vatu@kela.fi. Muutokset voivat vaikuttaa mm. tulkin saatavuuteen tai matkakustannuksiin.

Tiesithän, että…

Tulkkausta voi saada ulkomaanmatkalle enintään 2 viikon ajalle. Sitä pidemmälle ajalle tulkkausta voi saada vain, jos sinulla on perusteltu syy, esimerkiksi työhön tai opiskeluun liittyvä matka.

Päivän pituisille ulkomaanmatkoille lähialueelle ei tarvitse hakea erillistä oikeutta tulkkauspalveluun. Tulkkaustilauksen voi tehdä tavalliseen tapaan.

Tulkkauspalvelun käyttö ulkomaanmatkalla vähentää asiakkaan vuotuisia tulkkaustunteja. Kuulo- tai puhevammaisella asiakkaalla on oikeus saada tulkkausta 180 tuntia vuodessa ja kuulo-näkövammaisella henkilöllä 360 tuntia vuodessa. Lisätunteja voidaan myöntää, jos se on yksilölliset tarpeet huomioon ottaen perusteltua.

Lue lisää