Uudessa kokeilussa vammaisten tulkkauspalvelun hakemuksen voi tehdä viittomakielellä


Tiedotetta päivitetty 14.4.2022. Kokeilun uudet aukioloajat päivitetty tiedotteeseen. Videota ei ole päivitetty.

Kela on käynnistänyt kokeilun, jossa vammaisten tulkkauspalvelun asiakkaat voivat tehdä hakemuksia suomalaisella viittomakielellä. Viittomakielellä voi hakea esimerkiksi lisätunteja, opiskelutulkkausta ja oikeutta tulkkauspalveluun. Kokeilu edistää kuulovammaisten yhdenvertaisuutta.

Kokeilun aikana asiakkaat voivat tehdä vammaisten tulkkauspalveluun liittyviä hakemuksia suomalaisella viittomakielellä. Viittomakielellä voi hakea esimerkiksi tulkkauspalvelun lisätunteja, opiskelutulkkausta ja oikeutta tulkkauspalveluun.

Tähän asti kuulovammaisten asiakkaiden on pitänyt tehdä hakemukset suomen- tai ruotsinkielisellä lomakkeella.

– Kokeilu parantaa kuulovammaisten yhdenvertaisuutta, sillä äidinkieleltään viittomakieliselle voi olla haastavaa täyttää Kelan lomakkeita suomeksi tai ruotsiksi, sanoo Vammaisten tulkkauspalvelukeskuksen päällikkö Sari Paloposki.

Hakeminen suomalaisella viittomakielellä onnistuu varaamalla ajan Vammaisten tulkkauspalvelukeskuksen etäpalveluun. Asiakas voi varata ajan verkossa itse, tai hän voi pyytää Kelaa varaamaan ajan.

Varattavia aikoja on tarjolla ma klo 12–15 sekä ti–pe klo 9–11 ja 12–15. Varattavan ajan pituus on 30 minuuttia. Tarvittaessa Kelan työntekijä voi pidentää aikaa.

Näin varaat ajan etäpalveluun

  1. Kirjaudu ajanvarausjärjestelmään.
  2. Valitse ensin varauksen syy: palvelu suomalaisella viittomakielellä.
  3. Valitse sen jälkeen tarkenne: etuuden hakeminen viittomakielellä.
  4. Valitse sinulle sopiva aika.
  5. Vahvista varaus.
  6. Kirjaudu ulos järjestelmästä, kun olet valmis.

Kun varaus on tehty, asiakas saa suojatulla sähköpostilla vahvistusviestin. Viestissä on varattu aika, linkki etäpalveluun ja toimintaohjeet.

Kokeilu käynnistyi 26.10.2021, ja se kestää noin puoli vuotta. Jos kokeilusta saadaan hyviä tuloksia, palvelu voi jäädä pysyväksi.

Lue lisää