Vammaisetuuksista ja -palveluista kertovat kela.fi-sivut uudistuivat – anna palautetta!


Uudistetuilta sivuilta löytyy pikaopas sekä tietoa Kelan tarjoamista etuuksista ja palveluista, jotka on tarkoitettu pitkäaikaissairaille ja vammaisille.

Vammaisetuuksista ja -palveluista kertovat kela.fi-sivut on julkaistu suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Uudistuksen tavoitteena oli selkeyttää sivujen rakennetta ja tekstejä sekä tuoda sivuille enemmän tietoa pitkäaikaissairaille ja vammaisille tarkoitetuista etuuksista.

– Aloitussivulle on vammaisetuuksien lisäksi koottu tietoa pitkäaikaissairaille ja vammaisille tarkoitetuista muista etuuksista ja palveluista, kuten eläkkeistä, kuntoutusrahasta ja kuntoutuksesta, kertoo uudistuksesta vastannut viestinnän asiantuntija Laura Rahka.

Lisäksi vammaisetuuksista kertoville sivuille on lisätty esimerkkejä ja tietoa siitä, millä perusteella tuki myönnetään. Tarkoitus on auttaa asiakasta löytämään helpommin juuri häntä kiinnostava tieto.

Vammaisetuudet ja -palvelut oli viimeinen uudistettava henkilöasiakas-osio kela.fissä. Aiemmin on jo uudistettu esimerkiksi opiskelijoiden, eläkkeensaajien ja lapsiperheiden sivut.

Pikaopas helpottaa hahmottamista


Pikaoppaan avulla asiakas voi nopeasti silmäillä, millaisia vammaisetuuksia on ja miten niitä haetaan. Esimerkiksi lapsen vammaistukea ei vielä voi hakea verkossa, mutta aikuisen vammaistukea ja eläkettä saavan hoitotukea voi. Pikaoppaasta ohjataan myös Kelan järjestämästä kuntoutuksesta ja eläkkeistä kertoville sivuille.

Enemmän tietoa etuuksista


Kela.fin kieltä on selkeytetty jo pidemmän ajan. Myös nyt uudistettujen sivujen kieltä selkeytettiin, jotta asiakkaiden olisi helpompi ymmärtää etuuksien myöntämisen perusteet. Tavoitteena on lisätä tietoutta siitä, millaisissa tilanteissa vammaistukia voi ja kannattaa hakea.

– Viestinnässä pyritään jatkossa tuomaan esimerkeillä esiin näitä tilanteita, jotta kaikki, joilla on tukiin oikeus, osaisivat niitä hakea, kertoo suunnittelija Pia Kankare Kelan vammaisetuusryhmästä.

Palautetta ja kehitysvinkkejä voi laittaa sähköpostilla osoitteeseen kelafi@kela.fi.

Lisätietoja asiakkaille: