Vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelun tilausten välitys ensi vuodelle alkaa 4.12.
 

 


Tulkkeja on saatu hankinnassa tavoiteltu määrä, joitain alueita ja asiakasryhmiä lukuun ottamatta. Tilauksia voi tehdä, vaikka asiakastietojen ilmoittaminen ja tulkkilistan laatiminen olisi kesken. Asiakastiedot kannattaa ilmoittaa mahdollisimman huolellisesti.

Keväällä käynnistetty tulkkauspalvelun hankinta on loppusuoralla ja uuden sopimuskauden palveluntuottajat on valittu. Tulkkeja on Kelan arvion mukaan riittävästi, joitain alueita ja asiakasryhmiä lukuun ottamatta.

– Palvelu on nyt järjestetty alueittain, jotta tulkit tulisivat mahdollisimman läheltä asiakasta ja ettei tulkkien aikaa kuluisi turhan paljon matkustamiseen, vaan he pystyisivät käyttämään aikansa tulkkaustyön tekemiseen, sanoo osaamiskeskuksen päällikkö Mikko Toivanen.

Hankinnassa saatiin selkeämpi kuva siitä, millä alueilla ei ole tarpeeksi tulkkeja. Jo aiemmin Pohjois-Suomessa on ollut puutetta esimerkiksi puhevammaisten tulkeista ja Itä-Suomessa kuulovammaisten tulkeista. Ruotsinkielisen palvelun järjestäminen on haastavaa koko maassa.

– Joillekin alueille ja asiakasryhmille emme saaneet hankittua riittävästi tulkkeja. Töitä olisi siis tarjolla, mutta tekijöitä puuttuu. Yritämme löytää tähän ratkaisun loppuvuoden aikana, Toivanen jatkaa.

Asiakastiedot kannattaa ilmoittaa huolellisesti


Kela on lähettänyt kaikille asiakkaille tietoa uudistuksista ja uuden asiakastietolomakkeen. On tärkeää, että asiakkaat täyttävät lomakkeen mahdollisimman huolellisesti, ettei tietoja tarvitse täydentää jälkikäteen. Huolellisesti täytetty asiakastietolomake helpottaa tulkkauksen järjestämistä ja sujuvoittaa asiakastietojen päivittämistä.

– Toivomme asiakkailta malttia ja kärsivällisyyttä uuden palvelumallin alkaessa. Asiakastietolomakkeiden käsittely ja tietojen päivittäminen vievät aikaa. Asiakkaan tulkkilistan laatiminen voi siitä syystä viivästyä.

Tämä ei kuitenkaan estä asiakasta tilaamasta tulkkia. Asiakas voi siis tehdä tilauksiaan normaaliin tapaan. Jos asiakas haluaa käyttää tulkkilistaa, mutta lista ei vielä ole valmis, tilauksia voi tehdä ilman listaa.

Lisätietoja asiakkaille: www.kela.fi/vatu