Vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelun uudistus etenee – asiakastietojen päivittäminen alkaa


Tulkkauspalvelun asiakkaita pyydetään ilmoittamaan Kelaan tulkkaustarpeensa ja tulkkaustilauksiin vaikuttavat asiakastiedot.

 

Tulkkauspalvelun asiakkaille on lähetetty marraskuun puolivälissä kirje palveluun tulevista muutoksista. Kirjeen mukana asiakas saa uuden asiakastietolomakkeen, joka tulee täyttää ja palauttaa Kelaan. Kirjeessä on myös Vammaisten tulkkauspalvelukeskuksen uudet alueelliset yhteystiedot, jotka tulevat käyttöön 1.1.2018.

Palvelun keskeisin uudistus on, että kaikki asiakkaat voivat halutessaan ottaa käyttöön henkilökohtaisen tulkkilistan, jonka perusteella tulkkeja välitetään. Lisäksi jatkossa tulkkia etsitään mahdollisimman läheltä asiakasta tai tulkkauspaikkaa.

Asiakastietojen päivittäminen tärkeää


Vammaisten tulkkauspalvelukeskus välittää asiakkaan tarpeisiin sopivan tulkin niiden asiakastietojen perusteella, jotka asiakas on ilmoittanut. Siksi tiedot kannattaa täyttää huolellisesti.

Perustietojen lisäksi Kela tarvitsee tietoa esimerkiksi siitä, miten asiakas kommunikoi ja mitä kommunikointimenetelmiä hän ymmärtää. Lisäksi asiakkaan tulee ilmoittaa apuvälineistä tai muista palveluista, joita hän vamman vuoksi käyttää.

Tiedot ilmoitetaan kirjeen mukana tulevalla asiakastietolomakkeella. Lomakkeen voi myös tulostaa Kelan verkkosivuilta. Tiedot voi ilmoittaa Kelaan marraskuusta lähtien.

Tulkkilistojen laatimisen voi aloittaa


Jos asiakas haluaa ottaa käyttöön henkilökohtaisen tulkkilistan, hän voi ilmoittaa siitä asiakastietolomakkeella. Lista laaditaan yhteistyössä Kelan kanssa. Asiakas kirjaa lomakkeelle ne tulkit, joita hän toivoo omalle listalleen. Tämän jälkeen Kela tarkistaa, että tulkilla on asiakkaan tarpeisiin sopiva osaaminen. Kela myös pyytää tulkilta lupaa lisätä hänet listalle.

Tulkkilistan tekeminen kannattaa aloittaa tutustumalla oman alueen palveluntuottajiin. Lista palveluntuottajista löytyy Kelan verkkosivuilta. Palveluntuottajien omilla sivuilta löytyy tiedot tulkeista. Asiakas voi tilata tulkin avuksi asiakastietolomakkeen täyttämisessä. Ohjausta ja neuvontaa saa myös Vammaisten tulkkauspalvelukeskuksesta.

Tiedot tulkeista täydentyvät loppuvuoden aikana


Kaikkien tulkkien tietoja ei vielä ole saatavilla, ja tiedot täydentyvät loppuvuoden 2017 ja alkuvuoden 2018 aikana. Asiakas voi kuitenkin aloittaa listan laatimisen ja toimittaa sen Kelaan heti. Kun tiedot tulkeista täydentyvät, asiakas voi päivittää listaa. Myös Kelan Vatu-keskus voi ehdottaa asiakkaalle uusia tulkkeja.

Tulkkien välitys vuoden 2018 tilauksiin alkaa 4.12.2017.

 

Lisätietoja asiakkaille: