Vammaisten tulkkauspalveluun muutoksia ensi vuonna


Vuoden 2018 alusta asiakkaalla on enemmän mahdollisuuksia vaikuttaa itse tulkkauspalvelunsa järjestämiseen. 

Kuulo- ja kuulonäkövammaisten sekä puhevammaisten asiakkaiden tulkkauspalvelun järjestäminen muuttuu vuoden 2018 alusta. Tavoitteena on vastata asiakkaan tulkkaustarpeisiin ja niiden muutoksiin mahdollisimman joustavasti.

Jatkossa asiakkaalle järjestetään tulkkauspalvelu hänen lähialueeltaan. Kun asiakas tarvitsee tulkkia lähialueensa ulkopuolella, hänelle järjestetään tulkkauspalvelu läheltä tulkkauksen tapahtumapaikkakuntaa.

Asiakas saa valita tavan, jolla palvelu järjestetään

Asiakas saa valita järjestetäänkö tulkkauspalvelu tulkkilistan avulla vai ilman tulkkilistaa.

Jos palvelu järjestetään tulkkilistan avulla, asiakas voi ehdottaa itselleen sopivia tulkkeja omalta lähialueeltaan.

Kela laatii tulkkilistan yhteistyössä asiakkaan kanssa ja varmistaa, että asiakkaan ehdottamat tulkit työskentelevät hänen lähialueellaan ja että he pystyvät vastaamaan asiakkaan palveluntarpeeseen. Asiakkaan tilaukseen välitetään tulkki hänen tulkkilistaltaan.

Jos asiakas ei ole valinnut palvelunsa järjestämistä tulkkilistan avulla, hänelle välitetään tulkkaustilanteeseen sopiva tulkki läheltä tulkkauspaikkakuntaa.

Järjestämistapa ilmoitetaan asiakastietolomakkeella

Asiakasprofiililomake on jatkossa nimeltään asiakastietolomake, jossa asiakas ilmoittaa haluaako hän tulkkilistan.  Kela lähettää lomakkeen asiakkaille syksyllä. 

Vammaisten tulkkauspalvelukeskuksen palveluajat 1.1.2018

Vammaisten tulkkauspalvelukeskuksen (VATU-keskus) palveluajat ovat 1.1.2018 alkaen:

  • ma–pe klo 7.30–20.00
  • la klo 8.00–15.00
  • su suljettu
  • arkipyhät suljettu
  • kiirastorstai ja uudenvuodenaatto klo 7.30–15.00.

Jos uudenvuodenaatto on viikonloppuna, noudatetaan kyseisen viikonpäivän normaaleja aukioloaikoja (la klo 8.00–15.00, su suljettu).

Tulkkaus hätätilanteessa

Jos asiakkaalla on hätätilanteeseen liittyvä kiireellinen tarve tulkkaukseen, hän voi 1.1.2018 alkaen ottaa kaikkina vuorokauden aikoina yhteyttä palveluntuottajaan tai tulkkiin. Hätätilanteeseen liittyvällä kiireellisellä tulkkauksen tarpeella tarkoitetaan äkillisesti syntynyttä tilannetta, jossa asiakkaan oma tai lähisukulaisen henki, omaisuus tai turvallisuus on uhattuna.

Lisätietoja

Tulkkauspalvelun tuottamista koskeva hankinta on käynnissä. Kela tiedottaa tulkkauspalvelusta lisää syksyllä.

Kela järjestää tulkkauspalveluja kuulovammaisille, kuulonäkövammaisille ja puhevammaisille henkilöille, jotka tarvitsevat vammansa vuoksi tulkkausta muun muassa työssä käymiseen, opiskeluun, asiointiin ja harrastuksiin.

Vuonna 2016 tulkkauspalveluun oikeutettuja asiakkaita oli 5 980. Tulkkitilauksia tehtiin 142 000 kertaa ja palvelun kustannukset olivat 42,9 miljoonaa €.

Lisätietoa hankinnasta löytyy Kela.fi-sivulta.

Tiedote viitottuna