13 200 korkeakouluopiskelijaa on saanut selvityspyynnön opintojen edistymisestä

Jos opintosuorituksia ei ole kertynyt tarpeeksi, opiskelijalle on lähetetty selvityspyyntö. Selvityspyyntöön pitää vastata viimeistään 25.10.2019. Helpoiten selvityspyyntöön voi vastata Kelan verkkoasiointipalvelussa.  

Opintotuki- ja opintosuoritustietojen avulla selvitetään, ovatko korkeakouluopiskelijan opinnot edistyneet riittävästi. Seuranta koskee lukuvuotta 2018–2019 ja koko sitä aikaa, jonka opiskelija on opiskellut korkeakoulussa Suomessa.

Kela seuraa opintojen riittävää edistymistä opintotukilainsäädännön edellyttämällä tavalla. Opintojen edistyminen on ollut riittävää, jos korkeakouluopiskelija on suorittanut edellisen lukuvuoden aikana vähintään 20 opintopistettä ja jokaista tukikuukautta kohti keskimäärin vähintään 5 opintopistettä. Vaatimus 20 opintopisteestä ei koske lukuvuotta, jonka aikana opiskelija on suorittanut korkeakoulututkinnon tai jonka kevätlukukaudella opiskelija on aloittanut korkeakouluopintonsa.

Selvityspyyntöön kannattaa vastata ajoissa

Jos opintosuorituksia ei ole kertynyt tarpeeksi, opiskelijalle on lähetetty selvityspyyntö. Hänen pitää vastata Kelalle viimeistään 25.10. Opiskelija voi vastata selvityspyyntöön Kelan verkkoasiointipalvelussa. Vastauslomake löytyy kohdasta Hakemukset ja ilmoitukset > Opintotuki.

Kela harkitsee, onko opintojen riittämättömälle edistymiselle hyväksyttävä syy. Jos opiskelija ei vastaa selvityspyyntöön tai hänen esittämäänsä syytä ei hyväksytä, opintotuki lakkautetaan 1.1.2020 alkaen.

Edistymisen seurannassa huomioidaan kaikki kotimaisten korkeakouluopintojen suoritukset ja käytetyt tukikuukaudet aikaisintaan 1.8.2011 alkaen. Jos opiskelija on suorittanut korkeakoulututkinnon ja jatkaa sen jälkeen korkeakouluopintoja, edistyminen selvitetään tarvittaessa valmistumiskuukauden jälkeiseltä ajalta.

Jos opiskelijalla on suorituksia useammasta korkeakoulusta, Kela laskee ne mukaan automaattisesti. Myös keskeytyneet opinnot huomioidaan edistymisen seurannassa. Opiskelija voi selvittää vastauksessaan syyt, joiden vuoksi hän on keskeyttänyt aiemmat opintonsa.

Selvityspyyntöjen määrä väheni yliopisto-opiskelijoilla

Korkeakouluopiskelijoiden opintojen edistymistä seurataan Kelassa vuosittain. Nyt seuranta on tehty noin 130 000 korkeakouluopiskelijalle, jotka ovat saaneet opintotukea lukuvuonna 2018–2019.

Selvityspyyntö on lähetetty 7 500 yliopisto-opiskelijalle ja 5 700 ammattikorkeakouluopiskelijalle. Vuosi sitten selvityspyynnön saajia oli 15 000, joista 9 650 opiskeli yliopistossa ja 5 350 ammattikorkeakoulussa.

Yliopisto-opiskelijoille lähetettyjen selvityspyyntöjen määrä väheni viime vuodesta. Alemman korkeakoulututkinnon suorittaneet saivat tänä vuonna vähemmän selvityspyyntöjä, koska edistymisen seurannan toteutusta muutettiin.

Lue lisää