COVID-19 ja lääkärintodistukset

Tartuntatautipäivärahaa varten tarvitaan tartuntataudeista vastaavan kunnan tai sairaanhoitopiirin lääkärin tekemä päätös siitä, että potilas on määrätty olemaan pois ansiotyöstään, eristettäväksi tai karanteeniin.  Jos tartuntatautipäivärahan myöntämisedellytykset eivät täyty, mutta henkilö on tartuntataudin vuoksi työkyvytön, hän voi hakea sairauspäivärahaa.

Kela voi maksaa tartuntatautipäivärahaa vain, kun työntekijä tai yrittäjä on määrätty olemaan poissa työstään, karanteeniin tai eristykseen yleisvaarallisen tai muun tartuntataudin leviämisen estämiseksi ja työntekijälle syntyy tämän vuoksi ansionmenetystä. Määräyksen työstä poissaolosta, erityksestä tai karanteenista antaa kunnan tai sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaava lääkäri. Tartuntatautipäivärahan myöntäminen ei edellytä työkyvyttömyyttä. Sairauspäivärahan myöntäminen sen sijaan edellyttää, että henkilö ei voi tehdä työtään, koska on sairauden vuoksi työkyvytön.

Jos edellytyksiä tartuntatautipäivärahan myöntämiselle ei ole, tartuntataudin vuoksi työkyvytön henkilö voi hakea sairauspäivärahaa. Lisäksi tilanteessa, jossa perusteet (tartunnan leviämisen estäminen) tartuntatautilain edellyttämälle eristämiselle, karanteenille tai työstä poissaololle lakkaavat, tulee työkyvyttömän henkilön hakea sairauspäivärahaa tai osasairauspäivärahaa.   Toisin kuin tartuntatautipäivärahassa, sairauspäivärahassa on omavastuuaika (sairastumispäivä + 9 seuraava arkipäivää).  Jos potilas on YEL-tai MYEL-vakuutettu yrittäjä, omavastuuaika on lyhyempi (sairastumispäivä+3 seuraava arkipäivää). Sairauspäivärahan omavastuuaika lasketaan työkyvyttömyyden alkamisesta lukien. Omavastuuaika voi alkaa jo tartuntatautipäivärahan aikana.

Mikä todistus ja milloin?

Kirjoita A-todistus, kun potilas on työkyvytön, Jos hoitavana lääkärinä arvioit, että potilaasi on tartuntataudin vuoksi työkyvytön, kirjoita hänelle normaaliin tapaan A-todistus työkyvyttömyydestä arvioimallesi ajalle.

Tartuntatautipäivärahan hakemista varten potilas tarvitsee tartuntataudeista vastaavan kunnan tai sairaanhoitopiirin lääkärin tekemä päätöksen työstä poissaolosta, eristämisestä tai karanteenista.  Päätöksen voi kirjoittaa A-todistukselle, jonka potilas toimittaa Kelaan. Vaihtoehtoisesti potilas voi toimittaa Kelaan kopion päätöksestä, jolla hänet on pidätetty työstä, eristetty tai määrätty karanteeniin. Huomioi, että potilaalla voi olla rinnakkain nämä molemmat.

Sairauspäiväraha tartuntatautipäivärahan jälkeen

Jos potilaasi on tartuntatautipäivärahan jatkoksi siirtymässä sairauspäivärahalle, kirjaa työkyvyttömyydestä antamaasi todistukseen työkyvyttömyyden alkamispäivä, vaikka se ajoittuisi päällekkäin esim. karanteeniajan kanssa. Työkyvyttömyyden alkamisajalla on merkitystä, kun määritellään sairauspäivärahan omavastuuaikaa.

Muista, että tartuntatautipäivärahaa voi saada potilas, joka on työkyvytön tai työkykyinen. Ole siis tarkkana todistusten kanssa.

Lue lisää: