Eettinen ohjeisto kannustaa Kelan tuotteiden ja palvelujen tuottajia vastuullisuuteen

Kela on laatinut eettisen ohjeiston tavaroiden ja palvelujen tuottajille. Kela toivoo, että ohjeiston periaatteista on hyötyä myös muille julkishallinnon toimijoille, jotta eettiset periaatteet olisivat tulevaisuudessa hankintojen valtavirtaa.

Vastuullisuus on osa Kelan strategiaa ja toimintaa. Kela haluaa varmistaa, että sen hankkimat tuotteet ja palvelut on tuotettu sosi­aalisesti vastuullisissa ja ympäristön kannalta kestävissä olosuhteissa. Tätä tukemaan on nyt laadittu eettinen ohjeisto tuotteiden ja palvelujen toimittajille.

Eettinen ohjeisto linjaa esimerkiksi, ettei Kelalle tuotteita tai palveluja toimittava organisaatio loukkaa ihmisoikeuksia suoraan tai epäsuorasti. Toimittajan ei pidä myöskään sallia ihmisoikeuksien loukkauksia alihankkijoiltaan.

Eettinen ohjeisto ottaa huomioon myös työoikeudet ja työn olosuhteisiin liittyvät velvoitteet. Se ottaa kantaa muun muassa lapsityöhön, pakkotyöhön, syrjimättömyyteen ja reiluun kohteluun sekä järjestäytymisvapauteen ja työehtosopimusneuvotteluihin. Periaatteita sovelletaan tuotteiden tai palveluiden toimittajan kaikkiin työntekijöihin työsuhteen luonteesta riippumatta.


Ohjeiston tavoitteena on, että Kelan hankkimat tavarat ja palvelut on tuotettu myös ympäristön kannalta vastuullisesti. Kela kannustaa tavaroiden ja palvelujen toimittajia mittaamaan ja pienentämään hiilijalanjälkeänsä sekä parantamaan energiatehokkuutta.

Tuotteiden tai palvelujen toimittajan pitää lisäksi toimia rehellisesti, avoimesti ja reilusti. Kela voi tarvittaessa vaatia toimittajalta selvityksiä ja asiakirjoja sekä korjauksia havaittuihin puutteisiin. Kela voi myös auditoida toimittajan ja sen alihankkijoita.

– Kaikki eettisen ohjeiston periaatteet eivät ole relevantteja jokaiselle Kelan hankkimalle tuotteelle tai palve­lulle. On myös selvää, että osa toimittajista ja me itsekin olemme vasta matkalla kohti periaatteiden kokonaisvaltaista toteutumista. Ohjeisto antaa kuitenkin selkeän kuvan vastuullisuustyömme päämäärästä, toteaa Kelan hankintapäällikkö Hannamaija Haiminen.

Ohjeisto on linjassa YK:n liike-elämän ja ihmisoikeuk­sien periaatteiden ja Global Compact -aloitteen sekä kansainvälisen työjärjestö ILO:n (International Labour Organisation) periaatteiden kanssa.

Kansaneläkelaitoksen eettinen ohjeisto toimittajille