Eteläisessä ja itäisessä vakuutuspiirissä on valittu uusia palveluntuottajia yksilöterapioihin

Eteläisessä ja itäisessä vakuutuspiirissä on valittu yksilötoimintaterapian palveluntuottajat uudelle sopimuskaudelle. Osalla asiakkaista palveluntuottaja saattaa tämän vuoksi vaihtua. Uusien sopimusten mukainen palvelu alkaa 1.3.2021.

Kela kilpailutti syksyllä 2020 uudelleen seuraavat vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen suomen- ja ruotsinkieliset palvelut:

eteläinen vakuutuspiiri: yksilötoimintaterapiat erikseen suomenkielisenä ja ruotsinkielisenä palveluna
itäinen vakuutuspiiri: yksilötoimintaterapia suomenkielisenä palveluna.

Kilpailutus ei koskenut ryhmäterapiaa eikä lasten ja nuorten fysioterapiaa. Kilpailutus ei myöskään koskenut Kelan muita vakuutuspiirejä tai muita terapioita. Uusi kilpailutus tehtiin markkinaoikeuden päätösten vuoksi.

Jos palveluntuottaja vaihtuu, Kela auttaa tarvittaessa uuden valinnassa

Nykyisten palveluntuottajien sopimukset ovat voimassa 28.2.2021 saakka. Uusien sopimusten mukaiset palvelut alkavat 1.3.2021. Asiakaan pitää tarkistaa nykyiseltä palveluntuottajaltaan, jatkaako tämä Kelan palveluntuottajana. Jos sopimus Kelan kanssa jatkuu, asiakkaan terapia jatkuu normaalisti kuntoutuspäätöksen mukaisesti.

Kela ottaa yhteyttä kirjeitse kaikkiin asiakkaisiin, joiden palveluntuottajan sopimus Kelan kanssa päättyy, ja auttaa tarvittaessa uuden palveluntuottajan valinnassa. Myös nykyiseltä palveluntuottajalta voi kysyä neuvoja uuden palveluntuottajan valintaan.

Lisätietoja: Kuntoutusasioiden palvelunumero, puh. 020 692 205. Kysymyksiä voi lähettää myös viestinä Kelan asiointipalvelussa osoitteessa kela.fi/omakela.