Eteläisessä ja itäisessä vakuutuspiirissä on valittu uusia palveluntuottajia yksilöterapioihin

Eteläisessä vakuutuspiirissä on valittu yksilöfysioterapian ja yksilöallasterapian palveluntuottajat ja itäisessä vakuutuspiirissä yksilöfysioterapian palveluntuottajat uudelle sopimuskaudelle.

Tarjouskilpailut ovat päättyneet ja hankintapäätökset on lähetetty palveluntarjoajille. Eteläisen vakuutuspiirin yksilöfysioterapiaan saatiin 310 tarjousta, joista hyväksyttiin 255. Allasterapiaan saatiin 132 tarjousta ja hyväksyttiin 116 tarjousta. Itäisen vakuutuspiirin fysioterapiaan saatiin 193 tarjousta, joista hyväksyttiin 168.

Tarjouskilpailutusten valmistelussa käyty kattava markkinavuoropuhelu

Tarjouskilpailujen valmistelussa Kela kävi markkinavuoropuhelua Kuntoutusyrittäjät ry:n, Sote Palveluntuottajat ry:n, Suomen Fysioterapeutit ry:n ja Tehy ry:n kanssa tapaamalla heidän edustajiaan ja pyytämällä kommentteja tarjouspyyntö- ja sopimusluonnokseen. Markkinavuoropuhelussa esiin tuotuja näkökulmia on pyritty huomioimaan tarjouspyyntömateriaalissa ja sopimusluonnoksessa.

Valintaperusteet

Yksilöfysioterapian ja -allasterapian tarjousten valintaperusteena käytettiin kokonaistaloudellista edullisuutta, jossa hinnan painoarvo oli 50 % ja laadun 50 %. Laatutekijöinä arvioitiin tarjottujen terapeuttien pitkiä menetelmäkoulutuksia, pitkiä lisä- ja täydennyskoulutuksia, lyhyitä lisä- ja täydennyskoulutuksia sekä terapeuttien työkokemusta. Fysioterapiassa arvioitiin lisäksi tarjotun toimipisteen tiloja ja niiden esteettömyyttä.

Tarjouspyynnössä oli ilmoitettu, kuinka monta palveluntuottajaa valitaan vähintään kuntaa kohden ja kuinka moni palveluntuottajista on toimitilallisia palveluntuottajia.  Tarjoukset asetettiin ensin hinta-laatusuhteen perusteella määräytyvään järjestykseen koko vakuutuspiirin osalta. Tämän jälkeen tarjoajat valittiin kunnittain tai kuntaryhmittäin.

Sopimuskausi

Uusi sopimuskausi on 2.3.2020–31.12.2021. Uusien sopimuksien mukaiset terapiat alkavat 1.5.2020. Kela on varannut oikeuden jatkaa sopimuskautta yhden vuoden optiokaudella vuonna 2022.

Nyt kyseessä olevat uudet sopimukset eivät vaikuta muiden vakuutuspiirien allas- tai fysioterapioihin eivätkä lasten ja nuorten fysio- ja toimintaterapioihin.  Niissä palveluntuottajien sopimukset jatkuvat ennallaan ja Kela päättää mahdollisesta option käyttämisestä 31.5.2020 mennessä.

Asiakkaille ja palveluntuottajille julkaistaan asiasta erilliset tiedotteet Kelan verkkosivuille.

Kela julkaisee tarjouskilpailujen hankintapäätökset Kelan verkkosivuilla viimeistään 20.1.2020.

Ruotsinkielisten palvelujen hankintapäätökset julkaistaan viikolla 4.