Hallitus esittää helpotusta liikkuvuusavustuksen saamiseen ja yritystoiminnan aloittamiseen


Liikkuvuusavustusta voitaisiin maksaa myös työn vastaanottamisen edellyttämän koulutuksen ajalta ja pienimuotoistakin osa-aikatyötä tekevälle. Yrittäjänä voisi toimia 4 kuukautta ilman, että se vaikuttaa työttömyysetuuteen.

Jos hallituksen lakiehdotus tulee voimaan vuoden 2018 alusta, liikkuvuusavustuksen saamisen ehtoja lievennetään. Liikkuvuusavustusta voidaan maksaa myös osa-aikatyöhön, jota tehdään alle 18 tuntia viikossa. Avustuksen saa vain tosiasiallisilta työpäiviltä.

Jos työn vastaanottaminen edellyttää kouluttautumista, liikkuvuusavustusta voidaan maksaa myös koulutuksen ajalta, kunhan tuen muut ehdot täyttyvät.

Liikkuvuusavustukseen on lisäksi tulossa 3 kuukauden takautuva hakuaika. Avustuksen voi saada korotettuna, jos tuen saajalla on alaikäisiä lapsia tai työ- tai koulutusmatka on erityisen pitkä.

Jos lakiehdotus toteutuu, yritystoiminnan voisi käynnistää työttömänä ja toimia 4 kuukautta yrittäjänä ilman, että se vaikuttaa työttömyysetuuteen.

Yritystoiminnasta saatu tulo puolestaan vaikuttaa työttömyysetuuden määrään.

Lisätietoja