Lisdeksamfetamiini (Elvanse) rajoitetusti peruskorvattavaksi 1.5.2014 alkaen

Lisdeksamfetamiinia sisältävä Elvanse-valmiste on lääkkeiden hintalautakunnan päätöksen mukaan 1.5.2014 alkaen rajoitetusti peruskorvattava (35 %)

  • lasten ja nuorten ADHD:n hoidossa, kun metyylifenidaattihoito ei ole tuottanut tulosta tai ei sovi potilaalle, sekä ADHD:n hoitoon aikuisille, joilla lapsena tai nuorena alkaneet oireet jatkuvat aikuisiässä, lapsena tai nuorena aloitetusta lisdeksamfetamiinihoidosta on todettu selkeää hyötyä ja lisdeksamfetamiinihoidon jatkaminen aikuisiässä on tarkoituksenmukaista.

Lisdeksamfetamiini lisätään Kansaneläkelaitoksen rajoitetusti peruskorvattavia lääkkeitä koskevan päätöksen kohtaan 331 'Atomoksetiini'. Samalla päätöskohdan lääketieteellisten edellytysten toisessa kappaleessa oleva sanonta 'kun nuorena aloitetusta' muutetaan lääkkeiden hintalautakunnan päätöksen mukaiseksi sanonnaksi 'kun lapsena tai nuorena aloitetusta'.

Lisdeksamfetamiinin rajoitetun peruskorvattavuuden lääketieteelliset edellytykset ja tarvittavat selvitykset on alla esitetty täsmällisessä muodossaan.

Ote Kansaneläkelaitoksen 1.5.2014 voimaan tulevasta rajoitetusti peruskorvattavia lääkkeitä koskevasta päätöksestä:

331. Atomoksetiini ja lisdeksamfetamiini

Atomoksetiini ja lisdeksamfetamiini ovat rajoitetusti peruskorvattavia lääkkeitä. Niiden peruskorvausoikeus (331) myönnetään tarkkaavaisuus- ja ylivilkkaushäiriön (ADHD) hoitoon seuraavin edellytyksin.

Erillisselvitys

Lääkärinlausunto B erikoissairaanhoidon lastentautien, lastenneurologian, lastenpsykiatrian, nuorisopsykiatrian, neurologian tai psykiatrian yksiköstä ADHD-oireyhtymän hoitoon perehtyneeltä lääkäriltä tai näiden erikoisalojen ADHD-oireyhtymän hoitoon perehtyneeltä erikoislääkäriltä.

Lääketieteelliset edellytykset

Peruskorvausoikeus myönnetään tarkkaavaisuus- ja ylivilkkaushäiriön (ADHD) hyvän hoitokäytännön mukaiseen hoitoon vähintään 6-vuotiaille lapsille ja nuorille osana potilaan kattavaa hoito-ohjelmaa, kun metyylifenidaattihoito ei ole tuottanut tulosta tai ei sovi potilaalle.
Peruskorvausoikeus voidaan myöntää ADHD:n hoitoon myös aikuisille, joilla lapsena tai nuorena alkaneet oireet jatkuvat aikuisiässä, kun lapsena tai nuorena aloitetusta atomoksetiini- tai lisdeksamfetamiinihoidosta on todettu selkeää hyötyä ja atomoksetiini- tai lisdeksamfetamiinihoidon jatkaminen aikuisiässä on tarkoituksenmukaista.

Peruskorvattavuuden edellytyksenä on, että hoidon on aloittanut ADHD-oireyhtymän hoitoon perehtynyt lääkäri, että taudinmääritys on tehty asianmukaisesti ja että hoidon tarve on perusteltu edellä olevan mukaisesti.

Korvausoikeus voidaan myöntää ilman määräaikaa.