Kela edistää etäkuntoutuksen hyödyntämistä TULES kuntoon ‑projektissa

Kelan TULES kuntoon -projekti edistää etäkuntoutuksen hyödyntämistä tuki- ja liikuntaelinsairautta sairastavien kuntoutuksessa. Osana projektia julkaistaan asiantuntijaryhmän laatima opas laadukkaasta etäkuntoutuksesta.

Tuki- ja liikuntaelinsairautta sairastavien kuntoutusta kehitetään Kelan TULES kuntoon -projektissa vuosina 2022–2024. Projektissa arvioidaan mahdollisuuksia hyödyntää etäkuntoutusta tuki- ja liikuntaelinsairaiden kuntoutuksessa, kehitetään etäkuntoutuksena järjestettävän tuki- ja liikuntaelinsairautta sairastavien kuntoutuskurssin sisältöjä ja tuetaan niiden kehittämistä palvelumuotoilun keinoin. Lisäksi projektissa varmistetaan Kelan järjestämän etäkuntoutuksen laatua sekä tietoturvaa ja tietosuojaa.

Projektin aikana Kuntoutussäätiö laatii oppaan laadukkaasta etäkuntoutuksesta. Oppaan laatimisen tukena työskentelee moniammatillinen etäkuntoutuksen osaajista koostuva työryhmä. Opas sisältää käytännönläheisiä ohjeita muun muassa siitä, miten vertaistuki mahdollistetaan ja ryhmätoimintaa ohjataan etänä sekä miten asiakasta motivoidaan ja sitoutetaan kuntoutukseen etäkuntoutuksen aikana.

– Palveluntuottajat ovat toivoneet käytännönläheisiä neuvoja etäkuntoutuksen toteuttamiseen. Selkeitä ohjeita ja käytännön vinkkejä sisältävän oppaan toivotaan yhtenäistävän kirjavia etäkuntoutuksen käytäntöjä ja osaltaan varmistavan etäkuntoutuksen laatua, sanoo hankevastaava, neuropsykologi Johanna Stenberg Kuntoutussäätiöstä.

Etäkuntoutuksella on monia etuja

Etäkuntoutus on yksi tapa toteuttaa kuntoutusta. Se on ammattilaisen ohjaamaa, tavoitteellista kuntoutusta, joka toteutetaan verkkoyhteyden välityksellä. Yleensä etäkuntoutus toteutetaan reaaliaikaisina kuvapuheluina, ajasta riippumattomana verkkokuntoutuksena tai näiden yhdistelmänä.

Etäkuntoutus lisää kuntoutuspalvelujen saatavuutta, koska kuntoutukseen voi osallistua maantieteellisestä sijainnista riippumatta. Lisäksi se tarjoaa kuntoutusmahdollisuuksia henkilöille, joilla on esimerkiksi vaikeuksia liikkua kodin ulkopuolella. Se mahdollistaa läheisten ohjauksen asiakkaan arkiympäristössä ja kuntoutuksen hyötyjen siirtymisen osaksi asiakkaan omaa arkea.