Kela hakee palveluntuottajia nuorten uuteen kuntoutuspalveluun


Projektissa luodaan uusi valmennuspalvelu alle 30-vuotiaille työelämän ja opiskelun ulkopuolella oleville nuorille. Jatkossa nuorten on myös mahdollista päästä kuntoutukseen ilman diagnosoitua sairautta tai lääkärinlausuntoa.

Kelassa on käynnistynyt projekti, jonka tavoitteena on ohjata niin sanottuja NEET-nuoria (not in employment, education or training) tehokkaammin Kelan kuntoutuspalveluihin, madaltaa kuntoutukseen hakeutumisen kynnystä ja kehittää uusia palveluja. Kokeiltavia palveluita ovat ammatillinen kuntoutusselvitys ja uusi valmentava palvelu. Ammatillinen kuntoutusselvitys voidaan maaliskuun alusta lähtien myöntää aiempaa varhaisemmassa vaiheessa, mikä madaltaa kuntoutukseen hakeutumisen kynnystä.

– Projektin aikana nuori, joka hyötyy kuntoutuksellisesta tuesta, voi hakea Kelan järjestämään kuntoutukseen ilman lääkärinlausuntoa. Lisäksi hakemisen kynnystä madalletaan myös siten, että nuori voi hakea kuntoutukseen suullisesti. Kuntoutushakemusta ei siis tarvitse täyttää, kertoo projektipäällikkö Johanna Rouvinen.

Osana projektia pyritään parantamaan kuntoutuksesta hyötyvien nuorten tunnistamista. Mahdollisimman varhaisen tunnistamisen myötä nuori osataan ohjata kuntoutukseen tehokkaammin. Nuoret ohjautuvat kuntoutukseen terveydenhuollon lisäksi muun muassa Kelan toimeentuloetuuksista (perustoimeentulo, sairaspäiväraha ja työttömyysturva), etsivästä nuorisotyöstä, Ohjaamoista ja työllistymistä edistävän monialaisen yhteistyöpalvelun -toimipisteistä (TYP).

Palveluntuottajiksi haetaan myös pieniä toimijoita ja yksinyrittäjiä


Kela hankkii kevään 2018 aikana uuden valmennuspalvelun palveluntuottajat.

– Toivomme, että hankinta kiinnostaa myös pieniä toimijoita. Tärkeintä on kokemus nuorten kanssa työskentelystä ja valmius verkostotyöhön sekä nuorten arkiympäristöön jalkautumiseen, kuvailee etuuspäällikkö Seija Sukula.

Valmennuksen tavoitteena on, että nuori kiinnostuu elämäntilanteestaan, tulevaisuuden suunnittelusta sekä ainakin pidemmällä tähtäimellä opiskelu- ja työelämästä. Palvelusta tulee nuoren elämäntilanteeseen mukautuva. Nuori voi saada valmennusta yksilöllisen tarpeensa mukaan. Valmennuksessa nuori saa tuekseen henkilökohtaisen valmentajan.

Merkittävää palvelussa on nuoren ja valmentajan välille rakentuva luottamussuhde ja tuen antaminen ilman tiukkoja aikarajoja tai tarkkoja ennalta määriteltyjä sisältöjä.  Valmennus toteutetaan lähellä nuoren arkea. Valmentaja jalkautuu nuoren luo ja hänen verkostoihinsa.

Kela ilmoittaa hankittavista kuntoutuspalveluista osoitteessa www.kela.fi/hankinnat  ja HILMA-ilmoituskanavalla (www.hankintailmoitukset.fi).

Lisätiedot: