Kela kilpailuttaa korvaamansa taksipalvelut

Kela on käynnistänyt sairausvakuutuksesta korvattavien taksimatkojen ja -palveluiden kilpailutuksen. 

Hankintailmoitukset on julkaistu 17.1.2017 HILMAssa.  Hankittava palvelu on kokonaisuus, joka sisältää henkilökuljetusten tilausten vastaanoton, yhdistelyn, välityksen, kuljetuspalvelujen järjestämisen ja valvonnan sekä maksuliikenteen ja raportoinnin 1.7.2018 alkaen.

Kaikki hankintaan liittyvä tiedotus ja tiedonvaihto tapahtuu ainoastaan Hilmassa julkaistussa hankintailmoituksessa mainitulla tavalla.