Kela kutsuu etäkuntoutuksen sisällöntuottajia vastaamaan markkinakartoitukseen

Etäteknologiaa hyödynnetään jatkossa aiempaa enemmän Kelan järjestämissä kuntoutuspalveluissa. Markkinakartoituksen avulla halutaan saada lisätietoa käytössä olevista etäkuntoutussovelluksista ja sisällöistä, joita voidaan jatkossa hyödyntää Kelan järjestämässä kuntoutuksessa. Markkinakartoitus on tarkoitettu niille etäkuntoutuksen sisällöntuottajille, joilla on jo olemassa oleva sovellus.

Osana Kelan etäkuntoutuksen kehittämishanketta toteutettiin 13 etäkuntoutuskokeilua vuosina 2016–2019. Kokeiluista saatujen hyvien kokemusten ja tulosten perusteella etäkuntoutuksen käyttöä lisätään Kelan järjestämissä kuntoutuspalveluissa.

– Kuntoutuksen nykyiset palveluntuottajat ovat suhtautuneet etäkuntoutuksen käyttöön pääosin myönteisesti. Samaan aikaan palveluntuottajat kaipaavat kuitenkin tietoa ja tukea etäkuntoutuksen käynnistämiseksi tai sen käytön lisäämiseksi, kertoo hankepäällikkö Johanna Rouvinen.

Markkinakartoituksen tavoitteena on kerätä tietoa jo käytössä olevista etäkuntoutussovelluksista ja etäkuntoutuksen sisällöistä. Kela voi markkinakartoituksen avulla jatkossa suositella palveluntuottajille kuntoutuksessa käytettäviä etäkuntoutussovelluksia ja sisältöjä.

– Haemme markkinakartoituksen avulla etäkuntoutussovelluksen sisällöntuottajia. Tarkoituksenamme on saada laajemmin tietoa olemassa olevista etäkuntoutukseen soveltuvista sisällöistä, Rouvinen jatkaa. 

Markkinakartoitus on julkaistu 5.8.

Kela on julkaissut tänään ilmoituksen, jossa toivotaan yhteydenottoja toimijoilta, jotka ovat kehittäneet jo käytössä olevan etäkuntoutukseen soveltuvan sisällön. Sisällön pitää täyttää ilmoituksessa määritellyt kriteerit: niiden pitää olla esimerkiksi vuorovaikutteisia, ja niissä pitää olla mahdollisuus videoiden, kuvien ja tekstin käyttöön.

Tarkempaa tietoa markkinavuoropuheluun ilmoittautumisesta löytyy HILMAssa julkaistusta ilmoituksesta.

Lisätiedot

Etäkuntoutushanke: https://www.kela.fi/etakuntoutus-hanke

Hankkeen projektien kokemukset ja tulokset: Salminen Anna-Liisa ja Hiekkala Sinikka (toim.): Kokemuksia etäkuntoutuksesta. Kelan etäkuntoutushankkeen tuloksia: https://helda.helsinki.fi

Kela, kuntoutusryhmä
hankepäällikkö Johanna Rouvinen, puh. 050 5623 989 
etunimi.sukunimi@kela.fi