Kela kutsuu tarjoajia kahteen taksipalveluihin liittyvään markkinakartoitukseen

Markkinakartoitukset koskevat Kelan korvaamien taksimatkojen järjestämistä Uudellamaalla, Etelä-Pohjanmaalla, Kanta-Hämeessä ja Lapissa sekä taksimatkojen suorakorvausjärjestelmän teknistä käyttöyhteyttä Kelan ja palveluntuottajan välillä.

Markkinakartoitukseen osallistuminen ei ole edellytys myöhemmin järjestettäviin kilpailutuksiin osallistumiselle eikä sido ketään niihin osallistuvaa tahoa.

Markkinakartoitus Kelan korvaamista taksimatkoista

Kela valmistelee hankintoja, joissa haetaan palveluntuottajaa tai palveluntuottajia huolehtimaan Kelan korvaamista taksimatkoista Uudellamaalla, Etelä-Pohjanmaalla, Kanta-Hämeessä ja Lapissa. Kela pyytää hankinnasta kiinnostuneita toimittajia osallistumaan markkinakartoitukseen.

Hankinnat toteutetaan maakunnittain käyttöoikeussopimuksina. Kysymyksessä on kokonaispalvelu, joka kattaa taksimatkojen tilauksen, yhdistelyn, välityksen, kuljetuspalvelun järjestämisen, valvonnan, maksuliikenteen ja raportoinnin. Maksuliikenteessä käytetään Kelan sähköistä suorakorvausmenettelyä.

Maakuntien hankintakokonaisuudet vastaavat pitkälti Kelan aiempia hankintoja. Uudenmaan hankintailmoitus ja tarjouspyyntö julkaistiin 16.11.2018, ja markkinaoikeus kumosi hankintapäätöksen 19.2.2020. Etelä-Pohjanmaan, Kanta-Hämeen ja Lapin hankintailmoitukset ja tarjouspyynnöt julkaistiin 16.1.2018, ja niiden hankintapäätökset markkinaoikeus kumosi 1.11.2019. Kela käynnisti hankinnat uudelleen 28.2.2020 (Etelä-Pohjanmaa ja Kanta-Häme) ja 2.3.2020 (Lappi), mutta keskeytti ne 24.3.2020.

Hankinnasta kiinnostuneita toimittajia pyydetään mukaan markkinakartoitukseen, jonka tarkoituksena on selvittää valmisteltavaan hankintaan liittyviä asioita.

Markkinakartoitukseen voi osallistua ilmoittamalla yrityksen virallisen nimen ja yhteyshenkilön sähköpostiosoitteen osoitteeseen svmatkat.hankintapalvelut@kela.fi viimeistään tiistaina 26.5.2020 klo 13.00. Kela lähettää 27.5.2020 alkaen kaikille ilmoittautuneille sähköpostitse palvelunkuvauksen, tarkempia tietoja hankinnasta sekä kysymyksiä vastattavaksi.

Markkinakartoituksissa annettuja tietoja käsitellään luottamuksellisesti. Kela ei maksa korvausta markkinakartoituksiin osallistumisesta.

Markkinakartoitus suorakorvausjärjestelmän teknisestä yhteydestä

Kela kehittää taksimatkojen suorakorvausmenettelyä luomalla Kelan ja palveluntuottajan välille teknisen käyttöyhteyden, jonka avulla palveluntuottajalle voidaan välittää matkan tilauksen yhteydessä ajantasaista tietoa. Käyttöyhteyden kautta voidaan välittää asiakasta koskevia, matkan järjestämiseen liittyviä tietoja sekä ilmoittaa asiakkaan vuosiomavastuun täyttymisestä palveluntuottajalle miltei reaaliajassa.

Kela voi tämänhetkisen suunnitelman mukaan ottaa teknisen käyttöyhteyden käyttöön vuoden 2022 alusta.

Teknisestä käyttöyhteydestä on julkaistu markkinavuoropuhelu Hilmassa.

Markkinavuoropuhelun tarkoituksena on selvittää palveluntuottajien ja järjestelmätoimittajien näkemyksiä suunnitellusta toteutustavasta sekä palveluntuottajien järjestelmiin tarvittavien muutosten toteutus- ja kustannusvaikutuksista.

Teknisen käyttöyhteyden markkinavuoropuheluun voi osallistua vastaamalla Hilmassa esitettyihin kysymyksiin 16.6.2020 klo 13.00 mennessä. Vastaukset lähetetään sähköpostitse osoitteeseen svmatkat.hankintapalvelut@kela.fi.

Markkinakartoituksissa annettuja tietoja käsitellään luottamuksellisesti. Kela ei maksa korvausta markkinakartoituksiin osallistumisesta.

Lue lisää