Kela-taksien uudelleenkilpailutus keskeytetään Etelä-Pohjanmaan, Kanta-Hämeen ja Lapin maakunnissa

Kela-taksien uudelleenkilpailutus keskeytetään Etelä-Pohjanmaan, Kanta-Hämeen ja Lapin maakuntien alueilla, koska yksi Kelan tarjouspyynnössä asetetuista palvelukuvauksen vaatimuksista on osoittautunut toteutuksen kannalta mahdottomaksi. Uudelleenkilpailutus käynnistetään myöhemmin.

Keskeytettävät uudelleenkilpailutukset koskevat taksipalveluiden välityskeskusten hankintakokonaisuuksia kolmella alueella. Ne vastaavat pitkälti Kelan aiempia hankintoja, joiden hankintailmoitukset ja tarjouspyynnöt julkaistiin tammikuussa 2018 ja joiden hankintapäätökset Markkinaoikeus kumosi marraskuussa 2019.

Nyt keskeytettävän uudelleenkilpailutuksen hankintailmoitukset on julkaistu alun perin 28.2.–29.2.2020. Uudelleenkilpailutus käynnistetään myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana.

Alueiden nykyiset palveluntuottajat jatkavat toimintaa siihen saakka, että uusien kilpailutusten perusteella tehtävien sopimusten mukainen palvelu alkaa ja nykyiset sopimukset on irtisanottu.

Hankinnat toteutetaan maakunnittain käyttöoikeussopimuksina. Kyseessä on kokonaispalvelu, joka kattaa taksimatkojen tilauksen, yhdistelyn, välityksen, kuljetuspalvelujen järjestämisen ja valvonnan, maksuliikenteen sekä raportoinnin. Maksuliikenne toteutetaan Kelan sähköistä suorakorvausmenettelyä käyttäen.