Kelan etuustietopalvelut uudistuvat


Kelan etuustietopalvelu Kelmua ja eTotua kehitetään vastaamaan paremmin kuntien tarpeisiin ja muuttuneeseen lainsäädäntöön. Uudistukset otetaan käyttöön lokakuun aikana.

Toimeentulotuen etuustietopalvelu eTotuun tuodaan 21.10. alkaen ilmoitukset alle 25-vuotiaista työttömistä, joiden pääasiallinen tulonlähde on ollut 4 peräkkäisen kuukauden ajan perustoimeentulotuki.

Ilmoitukset toimitetaan palveluun päivittäin. Ilmoitusten määrä tulee uudistuksen alussa olemaan poikkeuksellisen suuri, koska niitä tuodaan palveluun ensimmäistä kertaa. Ilmoitukset tulevat eTotussa porrastetusti näkyviin sellaisissa kunnissa, joissa ilmoitusten määrä on ensimmäisellä välityskerralla yli 400. Tällaisissa tapauksissa ilmoituksia tulee näkyviin noin 300 viikossa.

Maahanmuuttajiin liittyvien ilmoitusten poimintaehtoja on tarkennettu yhteistyössä Kuntaliiton asiantuntijoiden kanssa. Maahanmuuttajasta viedään jatkossa ilmoitus palveluun silloin, kun hän on 2 peräkkäisen kuukauden ajan saanut pääasiallisena toimeentulonaan perustoimeentulotukea. Ilmoituksia aletaan tuoda 30.10. alkaen palveluun päivittäin. Ilmoituksia on välitetty palveluun ensimmäisen kerran heinäkuun alussa, mutta tällöin mukana oli turhia myös ilmoituksia.

Uudistukset koskevat myös puhelinnumeron välitystä ja liitteiden käsittelyä


Jos asiakkaan puhelinnumero on Kelan tiedossa, se välitetään 9.10. alkaen eTotun ilmoituksen yhteydessä.

Myös ilmoitusten ja liitteiden käsittelyyn on tehty parannuksia:

  • Liitteiden avauksen tai tallennuksen yhteydessä käytetään asiakirjan nimeä.
  • Ilmoitusten lisätiedon pituutta on suurennettu.

Mahdollisuus ottaa käyttöön rajapinta kunnan järjestelmään


Palvelun yhteyteen on tulossa tarjolle uusi rajapinta ilmoitusten välitykseen. Se on yhdistettävissä kunnan omaan järjestelmään. Rajapinnasta järjestetään infotilaisuus Skypessä 9.11. Käyttöönotosta kiinnostuneet kunnat tai kuntien järjestelmätoimittajat voivat kysyä lisätietoja ja ilmoittautua infotilaisuuteen osoitteessa toimeentulotuki.tiedonvalitys@kela.fi.

Työmarkkinatuen listaukset välitetään jatkossa Kelmun kautta


Kelmun kautta välitetään jatkossa listaukset henkilöistä, joille on maksettu työmarkkinatukea 200 päivää tai tuki on alkanut välittömästi työttömyyspäivärahan enimmäisajan jälkeen. Listat on toimitettu kunnille tämän vuoden alusta alkaen paperilla. Ne on tarkoitettu kunnan työllisyyspalvelujen käyttöön ja siihen tarvitaan uusi käyttöoikeusrooli. Ohjeet palvelun käyttöönotosta lähetetään lokakuun paperilistauksen yhteydessä.

Työmarkkinatuen kuntaosuuden laskutukseen liittyvät henkilöluettelot toimitetaan kunnille entiseen tapaan.

Lisätietoja muutoksista


Kela, Kehittämispalvelujen tulosyksikkö
suunnittelija Petri Tupala
suunnittelija Jukka Veijalainen
etunimi.sukunimi@kela.fi

Teknisissä ongelmissa ota yhteys ict-asiakastuki@kela.fi.