Kelan lääkemääräyspalaute muistuttaa biosimilaarien määräämisestä

Tänä vuonna Kelan lääkemääräyspalaute kannustaa lääkäreitä pohtimaan lääkevalmisteiden kustannuksia ja edullisempien biosimilaarien käyttöä. Lääkärit ovat saamassa myös uusia työkaluja biologisten lääkkeiden hintavertailuun.

Yhteiskunnan lääkekustannusten kasvua olisi mahdollista hillitä aiempaa laajemmalla biosimilaarien käytöllä. Biosimilaari on samankaltainen alkuperäisen biologisen lääkkeen kanssa, ja usein sitä myydään edullisemmalla hinnalla kuin alkuperäislääkettä. Varovaisenkin arvion mukaan biosimilaarien käytön lisäämisellä voitaisiin säästää vuosittain jopa miljoonia euroja. Lääkärin pitäisi ensisijaisesti valita vertailukelpoisista ja vaihtoehtoisista biologisista lääkevalmisteista hinnaltaan edullisin, jos ei ole lääketieteellisesti perusteltua toimia toisin.

Tänä vuonna lääkemääräyspalaute lähetetään niille yli 1900 lääkärille, jotka ovat vuonna 2021 määränneet tai uusineet reseptin sellaisesta biologisesta lääkevalmisteesta, jolle olisi ollut markkinoilla vaihtoehtoinen edullisempi biosimilaarivalmiste.

Helpotusta hintavertailuun lääkettä määrätessä

Lääkärit ovat saamassa myös uusia työkaluja biologisten lääkkeiden hintavertailuun. Lääketietokannan tuleva päivitys mahdollistaa biologisten lääkkeiden hintavertailun lääkkeitä määrätessä. Biologiset lääkkeet on vertailussa ryhmitelty Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen eli Fimean tekemän luokittelun mukaisesti. Päivitys tulee käyttöön eri potilastietojärjestelmissä vuoden 2022 loppuun mennessä.

Kelan kohdennettu palaute lähetetään vuosittain

Kelan lääkemääräyspalaute on kolmiosainen. Se koostuu osalle lääkäreistä lähetettävästä kohdennetusta palautteesta, julkisesta lääkemääräyssovelluksesta sekä lääkäreiden henkilökohtaisista lääkemääräystiedoista, joiden palautepalvelu on uudistumassa syksyllä 2022.

Lääkemääräyspalautteen tarkoituksena on edistää rationaalista lääkehoitoa ja haastaa lääkäreitä pohtimaan tapaa, jolla he määräävät lääkkeitä. Lääkemääräyspalaute on saatavilla kokonaisuudessaan osoitteesta kela.fi/reseptit.