Kelan perustoimeentulotuen tilitykset apteekeille 2017

Tiedote perustoimeentulotuki 1/2017

Kelan maksamien perustoimeentulotilitysten ensimmäinen maksupäivä on 23.1.2017. Jatkossa toimeentulotukitilitys maksetaan apteekille jokaisen kuukauden 9. ja 23. päivä, tai jos se on pyhäpäivä tai arkilauantai, sitä seuraavana pankin aukiolopäivänä. Ohessa taulukko maksupäivistä.

Jos perustoimeentulotuen maksusitoumuksella toimitetussa ostossa on epäselvyyksiä, maksu voi kyseisen oston osalta siirtyä seuraavaan tai myöhempään tilitykseen.

Alkuvuodesta 2017 on avattu Kelan tarjoama palvelu; Apteekkimaksujen tilitystietojen kysely. Se on palvelu, millä apteekit voivat kysellä maksettuja sekä maksamattomia perustoimeentulotuen tilityksiä. Kela tiedottaa erikseen ajankohdasta, jolloin ensimmäiset maksutiedot ovat muodostuneet ja kyseltävissä palvelun kautta.

Ajalta: Maksupäivä:
1.1.-16.1.2017 23.1.2017
17.1.-2.2.2017 9.2.2017
3.2.-16.2.2017 23.2.2017
17.2.-2.3.2017 9.3.2017
3.3.-16.3.2017 23.3.2017
17.3.-3.4.2017 10.4.2017 (9.4. on sunnuntai)
4.4.-17.4.2017 24.4.2017
18.4.-2.5.2017 9.5.2017
3.5.-16.5.2017 23.5.2017
17.5.-4.6.2017 9.6.2017
5.6.-18.6.2017 23.6.2017
19.6.-3.7.2017 10.7.2017 (9.7. on sunnuntai)
4.7.-17.7.2017 24.7.2017 (23.7. on sunnuntai)
18.7.-2.8.2017 9.8.2017
3.8.-16.8.2017 23.8.2017
17.8.-4.9.2017 11.9.2017 (9.9. on lauantai)
5.9.-18.9.2017 25.9.2017 (23.9. on lauantai)
19.9.-2.10.2017 9.10.2017
3.10.-16.10.2017 23.10.2017
17.10.-2.11.2017 9.11.2017
3.11.-16.11.2017 23.11.2017
17.11.-3.12.2017 11.12.2017 (9.12. on lauantai)
4.12.-18.12.2017 27.12.2017 (23.12. on lauauntai). Maksupäivä on päivitetty 5.12.2017.

 

Etuuspalvelujen lakiyksikkö, toimeentuloturvaetuuksien osaamiskeskus