Koronatilanteesta aiheutuvien ylimääräisten kustannusten korvaaminen ja poikkeukset kuntoutuksen toteutuksessa päättyvät 31.5.2022

Kela ei jatka ylimääräisten koronakustannusten korvaamista 31.5.2022 jälkeen. Koronatilanteen vuoksi aikaisemmin annetut palvelun toteuttamista koskevat poikkeusmenettelyt eivät ole voimassa 31.5.2022 jälkeen.

Kela on väliaikaisesti korvannut koronasta aiheutuvia ylimääräisiä kustannuksia ja mahdollistanut poikkeuksia kuntoutuksen toteutuksessa. Koronan vaikutusten lieventyessä yhteiskunnassa Kela ei jatka ylimääräisten koronakustannusten korvaamista (majoittuminen sekä suojautuminen ja hygienia) eikä koronatilanteeseen liittyviä poikkeusmenettelyjä 1.6.2022 alkaen.

Koronasta aiheutuvien ylimääräisten kustannusten korvaaminen

Kela on korvannut kuntoutuksen palveluntuottajille asiakkaiden majoittumisesta sekä suojautumisesta ja hygieniasta aiheutuvia kustannuksia kesästä 2020 alkaen. Kela ei jatka ylimääräisten kustannusten korvaamista 1.6.2022 alkaen.

Kela korvaa ennen 1.6.2022 aiheutuneet ylimääräiset koronakustannukset, vaikka laskutus tapahtuisi 31.5.2022 jälkeen, kun kustannukset laskutetaan sopimuksen mukaisesti kahden kuukauden määräajassa.

Koronatilanteesta johtuvat poikkeukset päättyvät

1.6.2022 alkaen kuntoutuspalveluja toteutetaan palvelukuvauksen mukaisesti. Ota asiakkaan kuntoutuksen toteuttamiseen liittyvissä kysymyksissä yhteyttä Kelan viranomaislinjaan (p. 020 692 235).

Kela voi lähettää palveluntuottajille kuntoutuspäätökseen liittyviä asiakirjoja postitse ja suojatulla sähköpostilla.

Aiemmat koronatiedotteet

Löydät aiemmat koronaa koskevat poikkeusohjeet Julkaistut koronatiedotteet kuntoutuksen palveluntuottajille –verkkosivulta.