Koronavirus ja erityisäitiysraha – perusteet etuuden saamiseen päivitetty

Terveydenhuollossa, varhaiskasvatuksessa ja lähiopetuksessa työskentelevillä raskaana olevilla työntekijöillä voi olla koronaviruksen deltavariantin vuoksi oikeus erityisäitiysrahaan, jos korvaavaa työtä ei ole tarjolla.

Koronavirusepidemia jatkuu edelleen ja erityisäitiysrahan myöntämisen perusteita on määritelty uudelleen kevään 2020 jälkeen.  

Koronaviruksen herkästi leviävä deltamuunnos on muuttunut Suomessa valtavirukseksi, ja tartuntoja todetaan erityisesti nuorissa ikäryhmissä. Tuoreen tutkimustiedon perusteella deltamuunnos voi aiheuttaa raskaana olevalle vaikeamman taudin kuin aikaisemmat koronaviruksen muunnokset. THL suosittelee koronarokotusta kaikille raskaana oleville.

Koronavirus edelleen työhön liittyvä vaaratekijä

Koronavirusepidemia jatkuu edelleen ja deltavariantti on valtatyyppi, jolloin koronavirusta voidaan pitää edelleen työhön liittyvänä vaaratekijänä terveydenhuollon työtehtävissä, joissa hoidetaan koronaviruspotilaita tai työskennellään ensihoitajana.

Vaaratekijä koronavirus on myös varhaiskasvatuksessa, jossa työntekijä on pitkäaikaisesti lähikontaktissa lapsijoukon kanssa ja jossa suojautumismahdollisuudet ovat rajalliset.

Näiden lisäksi myös lähiopetustyössä opettajilla voidaan katsoa olevan tilanne, jossa erityisäitiysrahan perusteiden voidaan arvioida täyttyvän varovaisuusperiaatteen mukaisesti, vaikka kouluissa jatkotartuntojen riski on ollut kevään tilanteen perusteella vähäinen.

Erityisäitiysrahan tarkoitus on turvata raskaana olevan naisen ja sikiön terveyttä ja korvata ansionmenetystä, jos henkilö joutuu jäämään pois työstään sen takia, että työtehtäviin tai työoloihin liittyvä tarttuva tauti tai muu vastaava seikka vaarantaa hänen tai sikiön terveyttä.

Jos työn uudelleenjärjestelyt eivät ole mahdollisia ja työntekijä joutuu jäämään pois työstä, Kela voi maksaa työntekijälle erityisäitiysrahaa. Erityisäitiysrahan perusteena olevat vaaratekijät on määritelty sairausvakuutusasetuksessa.

Lue lisää