Kotikunnattomat potilaat ja koronaviruksen hoito, muutos ohjeistukseen

Kelan saaman uuden tulkintaohjeen mukaan koronaviruksen vuoksi saatu hoito ei ole kaikille maksutonta, toisin kuin on aiemmin ohjeistettu. Uusi ohjeistus astuu voimaan 11.5.2020 ja sitä sovelletaan henkilöihin, joiden hoito on alkanut 11.5.2020 tai sen jälkeen. Tämä tiedote korvaa aiemmin julkaistun tiedotteen Kotikunnattomat potilaat ja koronaviruksen hoito.

Henkilöryhmät, joille koronaviruksen hoito on maksutonta Suomen julkisessa terveydenhuollossa

Seuraavilla henkilöillä on oikeus saada koronaviruksen vuoksi saatu hoito maksutta

 • Henkilöt, jolla on Suomessa kotikunta
 • Henkilöt, joilla ei ole Suomessa kotikuntaa mutta joilla on hoito-oikeustodistus
  • EU- ja Eta-maista ja Sveitsistä tulevat henkilöt saavat hoidon eurooppalaisella sairaanhoitokortilla. Ulkomailla asuvat suomalaiseläkeläiset saavat hoidon Kelan myöntämällä eläkkeensaajan eurooppalaisella sairaanhoitokortilla.
  • Pohjoismaalaiset eivät välttämättä tarvitse eurooppalaista sairaanhoitokorttia Suomessa, vaan hoidon saa myös esittämällä passin tai muun virallisen henkilöllisyystodistuksen.
  • Isosta-Britanniasta ja Pohjois-Irlannista tulleet saavat hoidon esittämällä eurooppalaisen sairaanhoitokortin tai passin. 
  • Australiasta tulleet saavat hoidon esittämällä passin.
 • Henkilöt, joilla on oikeus Kelan myöntämään asiakirjaan Todistus oikeudesta hoitoetuuksiin Suomessa (esim. Suomessa työskentelevät henkilöt). Jos on epäselvää, onko asiakkaalla oikeus asiakirjaan, julkinen terveydenhuolto voi olla yhteydessä Kelan kansainvälisten asioiden keskukseen.
 • Henkilöt, joilla ei ole kotikuntaa eikä oleskelulupaa, ja jotka ovat matkailijoina Suomessa. Tällä henkilöryhmällä ei ole hoito-oikeustodistusta, mutta heillä on WHO:n Kansainvälisen terveysjulistuksen mukaan oikeus maksuttomaan koronaviruksen aiheuttaman taudin hoitoon.

Henkilöryhmät, joille koronan hoito on maksullista

Koronaviruksen vuoksi saatu hoito on maksullista henkilölle, joilla on pysyvä tai tilapäinen oleskelulupa Suomessa, mutta joilla ei ole kotikuntaa eikä oikeutta hoito-oikeustodistukseen.

Tällaisia henkilöitä ovat esimerkiksi kolmansista maista tulevat

 • opiskelijat (jotka eivät työskentele Suomessa)
 • diplomaatit
 • lähetetyt työntekijät
 • au pairit
 • ns. ’paperittomat henkilöt’, joilla on kielteinen turvapaikkapäätös.

Lisäksi kansainvälisissä järjestöissä työskentelevät ulkomaan kansalaiset maksavat hoidosta aiheutuneet kustannukset itse.

Jos on epäselvää, mihin henkilöryhmään asiakas kuuluu, julkinen terveydenhuolto voi olla yhteydessä Kelan kansainvälisten asioiden keskukseen.

Osa kunnista on voinut tehdä päätöksen, jonka mukaan paperittomat henkilöt voivat saada hoitoa asiakasmaksun hinnalla. Asiakas voi olla yhteydessä kuntaan ja selvittää, tarjoaako kunta paperittomille hoidon asiakasmaksuhintaan.

Valtion korvaus julkiselle terveydenhuollolle

Julkinen terveydenhuolto voi saada korvausta koronaviruksen aiheuttaman taudin hoitoon liittyvistä hoitokustannuksista. Aina kun kyse on koronaviruksen hoidosta, kirjota Y31-hakemukseen ’korona’.  Jos asiakkaalla on hoito-oikeustodistus, sen kopio tulee liittää Y31-hakemuksen liitteeksi. Jos asiakkaalla ei ole hoito-oikeustodistusta ja kyseessä on matkailija, kirjoita hakemukseen ’matkailija’. Kun koronaviruksen hoito on asiakkaalle maksullista, julkinen terveydenhuolto voi hakea valtion korvausta hoidosta aiheutuneista kustannuksista, jos niitä ei ole saatu perittyä asiakkaalta itseltään tai muulta taholta. Jos asiakkaalla on vakuutus, korvausta tulisi hakea ensisijaisesti sieltä ja vasta toissijaisesti Kelasta valtion korvauksena.

Valtion korvauksen hakuaika on 12 kuukautta sen kuukauden päättymisestä, jolloin kustannukset ovat syntyneet. Tästä määräajasta ei voida poiketa edes poikkeusoloissa.

Jos kunta on päättänyt antaa paperittomille hoitoa asiakasmaksuhintaan, niin kunnalla ei ole oikeutta saada valtion korvausta näistä kustannuksista.

Kansainvälisten asioiden keskus palvelee

Jos asiakkaan oikeus sairaanhoitoon Suomessa on epäselvä, julkinen terveydenhuolto voi ottaa yhteyttä Kelan kansainvälisten asioiden keskukseen, p. 020 635 1808 (arkisin klo 9-16) tai kymenlaakso.kv@kela.fi. Kela pyrkii selvittämään, onko asiakkaalla oikeus hoitoon Suomessa. Myös hoitokustannusten valtion korvaukseen liittyvissä asioissa voi ottaa yhteyttä Kelan kansainvälisten asioiden keskukseen.

Päivitetty 17.6. Lisätty tieto, että osissa kunnista myös paperiton henkilö voi saada hoitoa asiakasmaksun hinnalla sekä valtionkorvauksesta näissä tapauksissa.