Kunnille ja kuntayhtymille jatkossa korvausta kiireellisen sosiaalipalvelun kustannuksista

Kela maksaa 1.1.2018 alkaen kunnille ja kuntayhtymille korvausta kiireellisen sosiaalipalvelun kustannuksista. Korvausta voi hakea kustannuksista, jotka ovat syntyneet 1.1.2018 tai sen jälkeen.

Korvausta voidaan maksaa, kun kunta tai kuntayhtymä on antanut kiireellistä sosiaalipalvelua kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneelle henkilölle, jonka vastaanottopalvelut ovat lakanneet. Kiireellisellä sosiaalipalvelulla tarkoitetaan välttämättömänä huolenpitona annettua ruokaa, lääkkeitä tai tilapäistä asumispalvelua. Kela maksaa korvauksen valtion varoista.

Kunnat voivat hakea korvausta uudistetulla lomakkeella Y 31. Lomaketta ei ole saatavilla painettuna, vaan sen voi tulostaa osoitteesta kela.fi/lomakkeet. Korvausta tulee hakea 12 kuukauden kuluessa sen kuukauden päättymisestä, jolloin kustannukset ovat syntyneet. Korvaushakemukseen tulee liittää kopio kiireellisen sosiaalipalvelun antamista koskevasta päätöksestä.

Korvaushakemukset käsitellään Kelan kansainvälisten asioiden keskuksessa. Valtion korvauksesta voi tiedustella numerosta 020 635 1808 arkisin klo 9–16.

Lue lisää: