Kysely Kelan kuntoutuksen palveluntuottajille maahanmuuttajien kuntoutuksen kehittämisestä

Kyselyllä kartoitetaan Kelan kuntoutuksen palveluntuottajien näkemyksiä maahanmuuttajien kuntoutuksen kehittämisestä ja palveluntuottajien osaamisen kehittämisen tarpeista. Kysely kartoittaa erityisesti maahanmuuttajataustaisten lasten, nuorten ja perheiden kuntoutuspalveluiden kehittämistarpeita.

Vastauksellasi voit vaikuttaa Kelan maahanmuuttajien kuntoutuksen ja palveluntuottajille tarjoaman tuen kehittämiseen. Vastaa viimeistään 31.1.2020.

Voit vastata kyselyyn https://www.lyyti.fi/reg/Mahku_5954

Löydät linkin kyselyyn myös Maahanmuuttajien kuntoutuksen kehittämishankkeen sivulta.

Saat lisätietoa ottamalla yhteyttä Kelaan

Salli Alanko
hankepäällikkö
Puh. 050 407 1754
etunimi.sukunimi@kela.fi