Lääkekorvaukset muuttuvat 1.1.2016

Vuoden 2016 alusta lähtien lääkekorvauksia saa vasta alkuomavastuun täyttymisen jälkeen. Lisäksi peruskorvausprosentti nousee ja erityiskorvauksen maksamiseen tulee muutoksia. Omavastuiden korotuksia koskevat muutokset odottavat vielä presidentin vahvistusta.

 • Lääkkeiden peruskorvaus nousee nykyisestä 35 prosentista 40 prosenttiin.
 • Lääkekorvauksiin tulee vuosikohtainen alkuomavastuu kaikille yli 18-vuotiaille.
 • Alkuomavastuun määräksi on esitetty 50 euroa.
 • Ylemmän erityiskorvausluokan lääkekohtaista omavastuuta on esitetty korotettavaksi 3 eurosta 4,50 euroon.
 • Lisäkorvauksen lääkekohtaista omavastuuta on esitetty korotettavaksi 1,50 eurosta 2,50 euroon. Vuonna 2016 lääkkeiden vuosiomavastuu (lääkekatto) on 610,37 euroa.  
 • Erityiskorvausta voidaan maksaa tietyin edellytyksin takautuvasti jo lääkärinlausunnon allekirjoituspäivämäärän jälkeen tehdyistä lääkeostoista. Tällä hetkellä lääkeostoista maksetaan erityiskorvausta vasta siitä päivästä lukien, kun lääkärinlausunto on saapunut Kelaan.

*** Tasavallan presidentti on vahvistanut lakimuutoksen 30.12.2015 ***

Tietoa alkuomavastuusta

 • Reseptilääkkeet maksetaan kokonaan itse alkuomavastuun täyttymiseen asti. Lääkkeistä saa korvausta vasta tämän jälkeen.
 • Alkuomavastuu ei koske alle 18-vuotiaita. Alkuomavastuuta sovelletaan sen vuoden alusta, jolloin henkilö täyttää 19 vuotta.  
 • Alkuomavastuu kertyy lääkkeiden oston yhteydessä ja se voi täyttyä lääkkeen hinnasta riippuen joko yhdestä tai useammasta lääkeostosta.
 • Alkuomavastuu on kalenterivuosikohtainen.
 • Alkuomavastuuta kerryttävät reseptillä ostetut korvausjärjestelmään kuuluvat lääkkeet, kliiniset ravintovalmisteet ja perusvoiteet. Alkuomavastuuta kerryttää asiakkaan maksama valmisteen hinta. Mahdollinen viitehinnan ylittävä osuus ei kuitenkaan kerrytä alkuomavastuuta.
 • Apteekeissa ja Kelassa on ajantasainen tieto alkuomavastuun määrästä.
 • Alkuomavastuun täyttymisen jälkeen lääkekorvauksen saa suoraan apteekissa, kun apteekki tarkistaa oikeuden korvaukseen sähköisesti Kelasta.
 • Alkuomavastuu kerryttää lääkeostojen vuosiomavastuuta eli lääkekattoa.

Kelan asiointipalvelusta www.kela.fi/asiointi voi seurata alkuomavastuun kertymistä.

Esimerkki, jossa asiakkaan alkuomavastuu ei täyty vuoden ensimmäisessä lääkeostossa

Asiakas ostaa lääkekorvausjärjestelmään kuuluvia reseptilääkkeitä 40 eurolla.

 • Alkuomavastuuta kertyy 40 euroa.
 • Asiakas ei saa lääkekorvausta.
 • Asiakas maksaa lääkkeistään 40 euroa.

Asiakas saa lääkekorvausta sen jälkeen, kun alkuomavastuu on täyttynyt vuoden seuraavissa lääkeostoissa.  

Esimerkki, jossa asiakkaan alkuomavastuu täyttyy vuoden ensimmäisessä lääkeostossa

Asiakas ostaa lääkekorvausjärjestelmään kuuluvia reseptilääkkeitä 80 eurolla.

 • Alkuomavastuu 50 euroa täyttyy.
 • Asiakas saa korvauksen alkuomavastuun ylittävältä osalta.
 • Asiakas maksaa alkuomavastuun 50 euroa ja korvausluokan mukaisen omavastuun.

Loppuvuoden ostoista asiakas saa lääkekorvauksen, eikä maksa enää alkuomavastuuta.

Erityiskorvausta lääkärinlausunnon laatimispäivämäärästä alkaen

Tiettyjen vaikeiden, pitkäaikaisten sairauksien hoidossa käytettävistä lääkkeistä voi saada peruskorvausta suuremman erityiskorvauksen. Oikeutta erityiskorvaukseen haetaan toimittamalla Kelaan lääkärin kirjoittama B-lausunto. Erityiskorvausta maksetaan nykyisin siitä päivästä lukien, kun lääkärinlausunto on saapunut Kelaan.

Vuoden 2016 alusta lähtien erityiskorvausta voidaan maksaa tietyin edellytyksin takautuvasti jo lääkärinlausunnon allekirjoituspäivämäärän jälkeen tehdyistä lääkeostoista. Takautuvaa erityiskorvausta voidaan kuitenkin maksaa enintään 3 kuukauden hoitoaikaa vastaavasta valmistemäärästä. Korvausta on haettava 6 kuukauden kuluessa lääkkeen ostopäivästä. Edellä kerrottu koskee myös kliinisten ravintovalmisteiden korvaamista.  

Saat tietoa lääkkeesi korvattavuudesta, hinnasta ja keskenään vaihtokelpoisista valmisteista apteekista tai Kelan lääkehakupalvelusta www.kela.fi/laakehaku.

Lisätietoja lääkekorvauksista www.kela.fi/laakkeet

Lääkekorvausjärjestelmä 2016