Lasten ja nuorten fysio- ja toimintaterapian uudet palveluntuottajat on valittu

Kela on kilpailuttanut lasten ja nuorten fysio- ja toimintaterapiaa vaativana lääkinnällisenä kuntoutuksena toteuttavat palveluntuottajat. Uudet sopimukset tulevat voimaan 1.6.2019 ja päättyvät 31.12.2020.

Uusien sopimusten perusteella palveluntuottaja voi tuottaa lasten ja nuorten fysio- ja toimintaterapiaa alle 18-vuotiaille kuntoutujille.

Kelan keväällä 2018 kilpailuttamien terapiapalveluiden sopimuskausi alkoi 1.11.2018. Tuolloin solmittujen sopimusten mukaan palveluntuottaja voi tuottaa terapiapalvelua kaiken ikäisille vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen asiakkaille.

Kela antaa toukokuun alussa ohjeet sopimusten soveltamisesta niille palveluntuottajille, jotka on hyväksytty palveluntuottajiksi sekä 1.11.2018 alkaneelle että 1.6.2019 alkavalle sopimuskaudelle.

Suorahankintasopimukset, joiden perusteella palveluntuottajat ovat tuottaneet fysio- ja toimintaterapiaa alle 18-vuotiaille kuntoutujalle 1.1.2019 alkaen, päättyvät 31.5.2019. Sopimuksen saaneet palveluntuottajat voivat jatkaa asiakkaan palveluntuottajana kuntoutuspäätöksen mukaisesti, vaikka asiakas olisi täyttänyt 18 vuotta.

Kela ohjaa palveluntuottajan valinnassa niitä asiakkaita, joiden palveluntuottaja vaihtuu 1.6.2019.

Tämä tiedote on palvelutuottajille. Asiakkaille ja medialle on julkaistu asiasta oma tiedote.

Valitut palveluntuottajat – listat terapioittain ja vakuutuspiireittäin löytyvät Kelan sivuilta