Maksuton toinen aste lisää koulumatkatuen saajia erityisesti pääkaupunkiseudulla

Maksuton toinen aste tuo entistä useammalle oikeuden koulumatkatukeen. Suurinta kasvua saajien määrässä odotetaan pääkaupunkiseudulla.

Koulumatkatuen ehtoihin tulee muutoksia 1.8.2021 alkaen. Ehdot ovat maksuttoman toisen asteen koulutukseen oikeutetuilla opiskelijoilla osittain erilaiset kuin muilla opiskelijoilla. Maksuttomaan koulutukseen oikeutetuilla opiskelijoilla koulumatkatukeen oikeuttava koulumatkan pituus on 7 kilometriä eikä matkoissa ole enää omavastuuosuutta.

– Omavastuuosuuden poistuminen tarkoittaa käytännössä sitä, että maksuttomaan koulutukseen oikeutettu opiskelija saa koulumatkat maksutta, kun ehdot täyttyvät, kertoo Kelan opintotukiryhmän etuuspäällikkö Piia Kuusisto.

Kaikkia koskeva muutos on se, että tukea voi saada, vaikka ei matkustaisi kouluun päivittäin. Jos opiskelijalla on 15 matkapäivää kalenterikuukaudessa, tuki on täysimääräinen. Jos matkapäiviä on 10–14, tuki on puolet täysimääräisestä.

– Tämä on merkittävä muutos. Esimerkiksi vuoroviikoin vanhempiensa luona asuva voi saada oikeuden tukeen, vaikka ehdot täyttyisivät vain silloin, kun hän kulkee koulumatkat toisen vanhemman luota, kommentoi Piia Kuusisto.

Koulumatkatuen saajien määrä kasvaa eniten pääkaupunkiseudulla

Lukuvuonna 2019–2020 koulumatkatukea maksettiin yhteensä 45 000 nuorelle. Oppivelvollisuuslain valmistelun yhteydessä arvioitiin, että maksuttomaan koulutukseen oikeutettujen kilometrirajan laskeminen 10 kilometristä 7 kilometriin ja opiskelijan omavastuuosuuden poistaminen lisäisivät koulumatkatuen saajia noin 46 000:lla.

– Noin 60 % uusista tuen saajista opiskelee pääkaupunkiseudulla HSL-alueella, kertoo Kuusisto.

Koulumatkatuen saajia lukumääräisesti eniten Oulussa – nuorten määrään suhteutettuna Vesilahdessa

Koulumatkatukea maksettiin lukuvuonna 2019–2020 lukumääräisesti eniten Oulussa, mutta kun tuen saajien määrä suhteutetaan maakunnassa asuvien 16–25-vuotiaiden määrään, tuen saajia on eniten Vesilahdessa.

Alla olevassa taulukossa on listattu 10 kuntaa, joissa oli eniten koulumatkatuen saajia suhteutettuna kunnan 16–25-vuotiaiden määrään. Luvut ovat joulukuulta 2020.

Kunta Koulumatkatuen
saajien määrä
Osuus kunnan 16–25-vuotiasta (%)
Vesilahti 120 31,9
Lumijoki 69 31,4
Oripää 38 30,4
Taivassalo 25 30,1
Sauvo 64 29,9
Uurainen 74 29,7
Siikainen 25 29,4
Kaavi 53 29,3
Ristijärvi 16 28,6
Vehmaa 50 28,4

Kunta- ja maakuntakohtaisia tilastoja voi tarkastella Kelan tilastotietokanta Kelastossa.

Lue lisää