Matkojen korvaaminen opiskeluterveydenhuoltoon ja palvelusetelillä järjestettyyn hoitoon muuttuu 1.1.2021

Ensi vuoden alusta alkaen Kela korvaa korkeakouluopiskelijoiden matkoja opiskeluterveydenhuoltoon. Myös palvelusetelillä järjestettävän hoidon matkakustannusten korvausperusteet muuttuvat.

1.1.2021 alkaen korkeakouluopiskelijoiden matkat opiskeluterveydenhuoltoon korvataan sairaanhoitovakuutuksesta. Korkeakouluopiskelijat käyttävät Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön (YTHS) palveluja ja voivat saada korvausta matkoista sen tuottamiin perusterveydenhuollon palveluihin. Matkat korvataan enintään niiden kustannusten mukaan, jotka aiheutuisivat opiskelijan vakinaisesta kotiosoitteesta tehdystä matkasta lähimpään YTHS:n toimipisteeseen, josta opiskelijan tarvitsema hoito on saatavilla. Matka voidaan korvata myös muuhun YTHS:n toimipisteeseen, jos terveydenhuollon ammattihenkilö arvioi, että sieltä saatava hoito on opiskelijalle tarpeen.  

Lakimuutoksen tavoitteena on turvata yliopisto- ja ammattikorkeakouluopiskelijoiden pääsy tutkimukseen ja hoitoon yhdenvertaisesti koko maassa.

Matkojen korvausperusteet yhdenmukaistuvat

Matkojen korvaaminen muuttuu myös tilanteissa, joissa annettu hoito maksetaan palvelusetelillä. Matkat korvataan jatkossa samalla tavoin kuin matkat hoitopaikkaan, joka on valittu terveydenhuoltolain mukaisen valinnanvapauden perusteella. Käytännössä tämä tarkoittaa asiakkaan asuinkunnan tai kuntayhtymän pääterveysasemaa.

Lakimuutos yhdenmukaistaa matkojen korvausperusteita. Aiemmin matkat palvelusetelillä järjestettävään hoitoon ja terveydenhuollon valinnanvapauden perusteella valittuun hoitopaikkaan on korvattu eri tavoin.