Moniammatillinen yksilökuntoutus on vaihtoehto kurssimuotoiselle kuntoutukselle


Kelalla on tänä vuonna mahdollisuus käyttää edellisvuotta enemmän harkinnanvaraisen kuntoutuksen varoja yksilöllisten kuntoutusjaksojen järjestämiseksi. Alkuvuonna Kela on myöntänyt yksilökuntoutusta noin 1 800 asiakkaalle. Tämä on 10 % enemmän kuin viime vuonna vastaavana ajankohtana.

Kela järjestää harkinnanvaraista moniammatillista yksilökuntoutusta työssä oleville ja työelämästä poissaoleville aikuisille, nuorille ja lapsille. Yksilökuntoutus on vaihtoehto kurssimuotoiselle kuntoutukselle silloin, kun sopivaa kurssia ei ole tai kurssimuotoinen kuntoutus ei sovi kuntoutujalle.

Yksilökuntoutuksen tavoitteena on tukea ja edistää kuntoutujan työ-, opiskelu- tai toimintakykyä siten, että kuntoutujan oma aktiivisuus lisääntyy ja hän osallistuu arjen toimintoihin sekä suoriutuu niistä paremmin.

Moniammatillisen yksilökuntoutuksen palvelulinjat ovat

  • aikuisen tai lapsen ja nuoren aistivammojen linja, jos kuntoutustarve liittyy kuulo-, näkö- tai kuulonäkövammaisuuteen
  • aikuisen neurologinen linja, jos kuntoutustarve liittyy neurologiseen sairauteen tai vamman aiheuttamiin neurologisiin oireisiin
  • aikuisen tai lapsen ja nuoren tules- ja reumalinja, jos kuntoutustarve liittyy tuki- ja liikuntaelinsairauteen tai reumaan
  • aikuisen yleislinja, jos kuntoutujalla on sairaus tai vamma, josta aiheutuu tehostetun ja moniammatillisen yksilökuntoutuksen tarve eikä hänellä ole mahdollisuutta hakea muille palvelulinjoille
  • lapsen ja nuoren yleis- ja neurologinen linja, jos kuntoutustarve liittyy neurologiseen sairauteen tai vamman aiheuttamiin neurologisiin oireisiin tai jos kuntoutujalla on sairaus tai vamma, josta aiheutuu tehostetun ja moniammatillisen yksilökuntoutuksen tarve eikä hänellä ole mahdollisuutta hakea muille palvelulinjoille.

Näin kuntoutusta haetaan:

  • Kelan järjestämää yksilökuntoutusta haetaan lomakkeella KU132, jonka voi täyttää ja tulostaa Kelan verkkosivuilta kela.fi/lomakkeet.
  • Liitteeksi tarvitaan B-lääkärinlausunto tai vastaavat tiedot sisältävä lääketieteellinen selvitys, josta ilmenee sairaus, suositeltu kuntoutus ja sen tavoitteet.

 

Lisätietoja kuntoutuksesta:

http://www.kela.fi/yhteistyokumppanit-kuntoutus
http://www.kela.fi/standardit_hyvaksytyt-palvelukuvaukset
Kelan harkinnanvarainen moniammatillinen yksilökuntoutus –esite

Kysy kuntoutuksesta:

Viranomaislinja 020 692 235
Terveydenhuollon ammattilaisille tarkoitettu chatti