Muutoksia Kelan korvaamiin taksimatkoihin 1.7.2018 alkaen

Taksimatkojen tilauspuhelinnumerot muuttuvat ja korotettu omavastuu poistuu 1.7.2018. Ota käyttöön viestintämateriaali, jolla terveydenhuollon yksiköt voivat tiedottaa muutoksesta potilailleen. Tutustu myös opasvideoihin, jotka sopivat materiaaliksi esimerkiksi terveydenhuollon koulutustilaisuuksiin.

Kelan korvaama taksimatka pitää tilata Kelan kanssa suorakorvaussopimuksen tehneestä tilausvälityskeskuksesta. Vain tilausvälityskeskuksesta tilatusta taksimatkasta saa sairausvakuutuslain mukaisen matkakorvauksen. Näistä matkoista asiakas maksaa omavastuun, joka yhdensuuntaiselta matkalta on enintään 25 euroa.

Korotettu omavastuu poistuu

Taksimatkojen korotettu omavastuu poistuu. Asiakas voi saada korvausta taksimatkasta vain silloin, kun matka on tilattu Kelan kanssa suorakorvaussopimuksen tehneestä tilausvälityskeskuksesta.

Paluumatkalle ei tarvita SV 67 -todistusta

Terveydenhuollon ammattihenkilön ei enää tarvitse kirjoittaa asiakkaalle Todistusta matkakorvausta varten (SV 67), jos hän tilaa asiakkaalle kertamatkaa varten taksin asiakkaan terveydentilan perusteella. Tilauspuhelu vastaa SV 67 -todistusta, ja tilauspuhelun yhteydessä selvitetään asiakkaan tarvitsema kulkuneuvo.

Jos Kelan korvaamaa matkaa ei ole lääketieteellisestä syystä perusteltua tehdä taksilla, terveydenhuollon ammattihenkilö ei voi tilata taksia tilausvälityskeskuksesta.

Pitkäaikainen todistus SV 67

Julkinen terveydenhuolto voi kirjoittaa asiakkaan terveydentilan perusteella pitkäaikaisen todistuksen taksin käytöstä silloin, kun asiakkaan terveydentilaan ei ole odotettavissa muutoksia. Asiakkaan pitää toimittaa pitkäaikainen todistus taksin käytöstä Kelan palvelupisteeseen.

Taksimatka korvataan myös silloin, jos julkisia kulkuyhteyksiä ei ole käytettävissä ja matkustusaika olisi kohtuuttoman pitkä. Tällöin korvataan se osa taksimatkasta, jota ei voinut matkustaa joukkoliikenteellä. Tällainenkin matka pitää tilata alueellisesta tilauspuhelinnumerosta.

Opasvideo: Näin täytät lomakkeen SV 67

Saattajan matka

Terveydenhuollon ammattihenkilö arvioi, tarvitseeko asiakas terveydentilansa vuoksi saattajaa. Arvio kirjataan SV 67 -todistukseen tai kerrotaan samalla, kun terveydenhuollon ammattihenkilö tilaa asiakkaalle taksin Kelan kanssa suorakorvaussopimuksen tehneestä tilausvälityskeskuksesta.

Yleensä saattaja tulee kuljetukseen samasta osoitteesta kuin asiakas. Saattaja voi tulla mukaan myös matkan varrelta, jos siitä ei aiheudu lisäkustannuksia. Jos saattaja tulee kyytiin matkan varrelta, siitä pitää ilmoittaa matkan tilauspuhelussa.

Tavallisesti asiakkaalla voi olla suorakorvausmatkoilla mukanaan vain yksi saattaja. Joissakin erityistilanteissa asiakkaalla voi olla kaksi saattajaa (esim. vaikeasti sairaan lapsen vanhemmat).

Matkojen yhdistely

Taksimatkat tilataan keskitetysti, jotta palveluntuottaja voi yhdistellä samaan suuntaan ja samaan aikaan matkustavien asiakkaiden matkoja. Jos asiakas ei pysty matkustamaan yhdistellyssä matkassa, yksinmatkustamisesta pitää esittää terveydenhuollon laatima SV 67 -todistus. 

Kotikunnan taksipyyntö

Oman kunnan auton pyytäminen paluumatkalle sairaalasta ei ole enää mahdollista.

Ota käyttöön viestintämateriaali!

 

Lisätietoja:

Taksimatkan tilausnumerot asiakkaalle

Milloin ja miten Kela korvaa taksimatkoja? ( Elämässä.fi)

Kela ostaa taksipalvelun maakunnallisilta välityskeskuksilta (Sosiaalivakuutus.fi)

Katso tallenne: Taksi-info asikasjärjestöille 18.6. Mikä muuttuu Kelan taksimatkoissa? Miten palvelun laatu varmstetaan muutoksessa?

Taksi-infot esitykset (pdf)