Muutoksista ilmoittaminen

Kela muistuttaa palveluntuottajia siitä, että Kelan ja palveluntuottajan välisessä sopimuksessa velvoitetaan palveluntuottaja ilmoittamaan viipymättä kirjallisesti Kelalle muutoksista palveluntuottajan toiminnassa ja palvelun toteuttamiseen ja laatuun vaikuttavissa tekijöissä. Tällaisia muutoksia ovat esimerkiksi:

  • Palveluntuottajan yhteystietojen muutos
  • Palvelun toteuttamiseen ja laatuun vaikuttavissa tekijöissä tapahtuvat muutokset, kuten henkilöstövaihdokset ja toimipisteen muutokset
  • Rakenteelliset muutokset (muun muassa yhtiömuodon ja omistussuhteiden muutokset, Y-tunnuksen muuttuminen).
  • Palveluntuottajan laskuttajana toimivan tahon nimen ja Y-tunnuksen muutokset sekä muut maksamiseen vaikuttavat muutokset
  • Muut olennaiset muutokset palveluntuottajan toiminnassa.

    
Palveluntuottaja ilmoittaa kuntoutuspalveluihin liittyvistä muutoksista Kelan internetsivuilla olevan ohjeen mukaisesti: https://www.kela.fi/yhteistyokumppanit-kuntoutuspalvelut-yhteystiedot