Nuoret kuntoutujat kokivat uuden NUOTTI-valmennuksen toimivaksi

Uusi NUOTTI-valmennus ja kuntoutukseen hakemisen helpottaminen vastaavat nuorten monitahoisiin palvelutarpeisiin aiempaa paremmin, osoittaa tuore tutkimus.

Kela on kehittänyt ammatillisia kuntoutuspalveluja 16–29-vuotiaille, koulutuksen ja työelämän ulkopuolella oleville nuorille. Uusi NUOTTI-valmennus tarjoaa nuorille apua arjen järjestämiseen sekä mahdollisen opiskelun ja työn suunnitteluun. Valmennukseen on mahdollista hakea suullisesti ilman lääkärinlausuntoa.

NUOTTI-valmennus sisältää pääasiassa nuorten arkiympäristössä toteutuvia, yhdessä sovittuja tapaamisia henkilökohtaisen valmentajan kanssa.

Tutkimuksen tulosten perusteella tehdyt uudistukset vastaavat hyvin nuorten tarpeisiin.

NUOTTI-valmennukseen oli helppo hakea

– Nuoret ovat kokeneet NUOTTI-valmennukseen hakemisen helpoksi ja nopeaksi, ja valmennuksella on pystytty vastaamaan heidän moninaisiin tarpeisiinsa, kertoo vastaava tutkija Sari Miettinen Kelasta.

Tutkimuksen perusteella nuoret kokivat NUOTTI-valmennuksen annin monipuoliseksi ja toteutustavat sopiviksi.

– On kuitenkin tärkeää, että nuoren elämä nähdään kokonaisuutena, jossa monet palvelut yhdessä tukevat tarpeenmukaista kuntoutumista, Miettinen sanoo.

Nuorten toimintakykyä heikentävät erityisesti heikko taloudellinen tilanne ja terveysongelmat

Tutkimuksen mukaan nuorten toimintakyky kytkeytyi laajasti elämän kokonaistilanteisiin. Toimintakykyä heikensivät erityisesti heikko taloudellinen tilanne, jaksamattomuus, terveysongelmat sekä tyytymättömyys sosiaalisiin suhteisiin. Lisäksi yhteinen tekijä monen nuoren kohdalla oli koulutusten keskeytyminen.

Kevyempää kuntoutukseen hakemisen tapaa ja NUOTTI-valmennusta arvioitiin tutkimuksella, jonka toteutti Hämeen ammattikorkeakoulun tutkijaryhmä ajalla 12.3.2018–30.6.2019. Tutkimus perustui palveluun ohjautuneiden nuorten ja nuorten prosesseihin osallistuneiden asiantuntijoiden näkemyksiin ja kokemuksiin.

Tutkimus on osa Kelan NEET-nuorten kuntoutuksen kehittämisprojektia (2018–2019).

Tutkimuksen tuloksia esitellään loppuseminaarissa 27.8. klo 12–16. Tilaisuutta voi seurata myös verkossa. http://videonet.fi/kela/20190827/

Lue lisää