Opintotuen saajilla muita tuloja aiempaa enemmän

Opintorahaa tai asumislisää saaneista opiskelijoista 86 %:lla oli opintotuen lisäksi muitakin tuloja vuonna 2016.

Opintotukea vuonna 2016 saaneiden opiskelijoiden tulot olivat vuonna 2016 keskimäärin 7 980 euroa. Summa sisältää veronalaiset tulot ja toimeentulon turvaamiseen tarkoitetut apurahat ilman opintorahaa. Opintotuen saajien tulot ovat kasvaneet edellisvuosista, sillä vuonna 2015 ne olivat keskimäärin 7 770 euroa ja vuonna 2014 keskimäärin 7 720 euroa.

Kotimaisiin opintoihin opintotukea saaneet yliopisto-opiskelijat ansaitsivat vuonna 2016 keskimäärin 10 100 euroa, ammattikorkeakouluopiskelijat 10 250 euroa, ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelleet 5 720 euroa ja lukiolaiset 2 670 euroa.

Opintorahaa tai asumislisää vuonna 2016 saaneista 322 000 opiskelijasta 86 %:lla oli opintotuen lisäksi muita tuloja. Hieman yli 44 000 tuensaajalla ei ollut muita tuloja. Korkea-asteella vailla muita tuloja oli 7 % opintotuen saajista, ammatillisissa oppilaitoksissa joka viides ja ulkomailla tai lukiossa opiskelevista tuensaajista joka neljäs.

Tulovalvonnan päätösehdotuksista jo yli 40 % käsitellään uudelleen

Vuonna 2016 opintotukea saaneista opiskelijoista 34 680 ylitti vuositulorajan. Tulorajan ylittäneille Kela lähetti helmikuussa 2018 päätösehdotuksen opintotuen takaisinperinnästä.

Keskimääräinen takaisinperittävä määrä päätösehdotuksissa oli 1 308 euroa. Päätösehdotusten määrä kasvoi hieman edellisvuodesta, jolloin päätösehdotus lähetettiin hieman yli 34 000 henkilölle.

– Tulorajojen avulla tuki kohdistetaan niille, jotka sitä tarvitsevat, sanoo vastaava suunnittelija Ilpo Lahtinen Kelasta.

Kelan tulovalvonta perustuu Verohallinnon tulotietoihin, joista selviää vain koko vuoden aikana ansaittujen tulojen yhteissumma. Päätösehdotuksen saaja voi pyytää asiansa uudelleenkäsittelyä, jolloin selvitetään, mitkä tulot hän on saanut opiskeluaikana. Jos vuositulorajan ylitys johtuu muista kuin opiskeluaikana saaduista tuloista, takaisin perittävä määrä voi pienentyä.

Tuoreimmassa valmistuneessa, vuoden 2015 tulovalvonnassa 42 % päätösehdotuksen saajista pyysi asiansa uudelleenkäsittelyä. Sen seurauksena lähes 3 100 tuensaajalla takaisin maksettava määrä pieneni ja yli 5 800:lla takaisinmaksu todettiin aiheettomaksi. Lähes kaikissa tapauksissa syynä oli opintojen aloittaminen tai valmistuminen. Takaisinperintöjen lukumäärä väheni 28 000:een.

Lue lisää: