Perhevapaakorvausta ei toistaiseksi voi hakea tulorekisteristä

Tammikuusta alkaen tulorekisterin kautta on tehty noin 200 päivärahahakemusta Kelaan, mutta teknisten ongelmien vuoksi niiden käsittely Kelassa on viivästynyt. Hakemukset on saatu työjonoihin ja käsittelyyn 4.2.2019 alkaen.  Tulorekisterin kautta tehtyjä perhevapaakorvausta koskevia hakemuksia ei sen sijaan ole saatu Kelaan, joten perhevapaakorvausta ei pidä hakea tulorekisterin kautta ennen kuin virhe on korjattu (puute korjattu).

Koska on epävarmaa, saadaanko vuoden alusta 2019 lähtien lähetetyt perhevapaakorvauksen hakemustiedot takautuvasti Kelaan, kyseiset hakemukset kannattaa lähettää uudestaan joko Työnantajan asiointipalvelussa tai paperilomakkeella SV18.

Kela tiedottaa erikseen, kun perhevapaakorvausta voi hakea tulorekisterin kautta.

Tulorekisterin kautta hakeminen edellyttää suostumusta sähköisten päätösten vastaanottoon

Usea päivärahoja tulorekisterin kautta hakenut työnantaja ei ole antanut suostumusta siihen, että työnantajalle voidaan lähettää sähköisiä päätöksiä. Suostumus tarvitaan, koska tulorekisterin kautta saapuneessa hakemuksessa ei ole tietoja päätöksen postittamista varten. 

Lisäksi useita hakemuksia on tehty selvästi alle omavastuun ajan mittaisista sairauspoissaoloista.  Koska Kelan pitää antaa kaikista hakemuksista päätökset, myös näistä muutaman päivän poissaoloista pitää selvittää kaikki päätökseen tarvittavat tiedot.

Turhan työn välttämiseksi Kela suosittelee, että hakemus lähetetään vain niissä tilanteissa, joissa päivärahan omavastuuaika täyttyy tai joissa lähettäjä on epävarma omavastuuajan pituudesta. 

Osoitteessa www.kela.fi/tyonantajat-oppaat verkkoasiointioppaat neuvovat muun muassa, miten työnantaja voi antaa suostumuksen sähköiseen päätökseen tai ilmoittaa tilinumeron.

Lisätietoja